"Airbox"/"Airbox Center" – effektiv produktion av högvärdig tryckluft

Vi erkänner: idén med en torrkomprimerande kolvkompressor i ett ljuddämpande chassi är inte ny. Men Kaeser har kombinerat detta beprövade koncept med den modernaste kompressortekniken. Resultatet är effektiva produktlösningar för tryckluft med hög kvalitet: "Airbox" och "Airbox Center". De nya kompressorerna har en motoreffekt på mellan 2,2 och 7,5 kW och en kapacitet på mellan 0,25 och 0,9 m³/min.

Kolvkompressor Airbox-Center
Smarta produktlösningar för effektiv och tystgående produktion av tryckluft med hög kvalitet: "Airbox" och "Airbox Center" (bild). Huvudkomponenten i bägge anläggningarna är en torrkomprimerande kolvkompressor med robust industrikvalitet.

Genom produktnamnet "Airbox" anknyter Kaeser Kompressoren medvetet till sitt beprövade koncept att montera en torrkomprimerande kolvkompressor för industriellt bruk med ett ljuddämpande chassi. Den nya "Airbox"-serien, med två olika storlekar och fem olika effekter, ger kunden avsevärt mycket mer: Hjärtat i varje "Airbox"-anläggning utgörs av en torrkomprimerande, direktkopplad kolvkompressor ur "KCT"-serien med robust industrikvalitet. Det innovativa kylsystemet i "Airbox" är en fantastisk funktion: Genom kylsystemets smarta dragning får hela aggregatet en effektiv kylning. Därigenom är det möjligt att låta systemet vara tillkopplat upp till 100 % och att använda anläggningen vid höga omgivningstemperaturer, vilket är ovanligt för kolvkompressorer. En annan viktig fördel som ovan nämnda "Airbox"-princip ger är låga bulleremissioner. Beroende på effekten ger anläggningarna bara en ljudeffektivnivå på mellan 58 och 66 dB (A). Den elektroniska styrningen "Sigma Control basic" ger en pålitlig och ekonomisk drift.

  "Airbox Center": Kostnadseffektiv totallösning med små utrymmesbehov

Kunder som vill ha en effektiv totallösning för tryckluft kan välja "Airbox Center". Huvudelementet i "Airbox Center" (finns med fem olika effekter som är klara att anslutas) utgörs av det ovan beskrivna, ljuddämpade "Airbox"-kompressoraggregatet. Kapaciteten och effektvärdena är därför lika. Till skillnad från detta ger „Airbox Center“ emellertid inte bara en kostnadseffektiv och ljudsvag tryckluftsproduktion, utan även tryckluftsberedning och tryckluftsackumulation som är anpassad till användningen. Tryckluften lagras i en undermonterad tryckluftsbehållare med 200 l resp. 270 l kapacitet (för de tre större modellerna). En kyltork ger pålitlig tryckluftstorkning. Vid behov kan denna monteras efter ytterligare en filterkombination. Med "Airbox Center" får du tillgång till en komplett tryckluftsstation som knappt tar större plats än en jämförbar "Airbox"-modell.
Båda versionerna – "Airbox" och "Airbox Center" – kännetecknas inte bara av sin effektivitet och sofistikerade konstruktion, utan även av sin höga pålitlighet och små underhållsbehov.

29. 03 12 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Kolvkompressor Airbox-Center

Smarta produktlösningar för effektiv och tystgående produktion av tryckluft med hög kvalitet: "Airbox" och "Airbox Center" (bild). Huvudkomponenten i bägge anläggningarna är en torrkomprimerande kolvkompressor med robust industrikvalitet.

Hämta bild 1 (JPG, 320 KB)