Skruvkompressor SM: Kompakt och stark

Skruvkompressorerna ”SM” med den flödestekniskt optimerade Sigma profilen och den standardiserade, interna styrningen Sigma Control 2 uppfyller inte bara användarens förväntningar vad gäller tryckluftens tillgänglighet med hög effektivitet. De utmärker sig även via ett högt flöde och låg elförbrukning.

Skruvkompressor SM
SM-skruvkompressorerna är kraftfulla, tysta, effektiva och extremt servicevänliga. Förutom standardversionerna finns även utföranden med inbyggd kyltork, vartalsreglering och tryckluftsbehållare ("Aircenter").

Kaeser-skruvkompressorerna i ASD-serien är det rätta valet för en effektiv tryckluftsproduktion i flödesområdet från 0,95 m³ till 1,61 m³/min. vid 8 bar och en motoreffekt på från 5,5 till 9 kW. Den höga prestandan uppnår de genom ett optimalt utformat kompressorblock med en flödesoptimerad inloppsventil och genom minimeringen av de interna tryckförlusterna.

Ytterligare energi kan sparas tack vare användningen av högeffektiva motorer av klassen Super Premium Efficiency (IE4) (7,5 och 9 kW). Detta är elmotorer med den nuvarande högsta verkningsgraden, som Kaeser för tillfället är ensamma på maknaden om att installera. Ytterligare fördelar är den interna styrningen Sigma Control 2, en mycket liten uppställningsyta och naturligtvis den tysta driften. Allt detta sparar energikostnader och ökar tillgängligheten. I Tyskland är det dessutom möjligt att få bidrag av Bafa för inköp av dessa kompressorer.

Effektiv, tryckluftsförbrukningsstyrd styrning

En viktig effektivitetskomponent är den interna styrningen Sigma Control 2. Den möjliggör inte bara en effektiv styrning som är exakt anpassad efter den aktuella tryckluftsförbrukningen och tillförlitlig driftövervakning – utan även anslutning till överordnade styrsystem, såsom Sigma Network, genom det standardmonterade Ethernet-gränssnittet. En stor display och en inbyggd RFID-läsare i kontrollpanelen förenklar kommunikationen med anläggningen på installationsplatsen och garanterar en säker inloggning i styrningen. RFID-läsaren medger dessutom standardisering av servicen, en betydande förbättring av servicekvaliteten och professionellt sparande med hjälp av SD-kort.

Eftersom det i många fall är fördelaktigt med steglös varvtalsreglering finns även en version med inbyggd frekvensomriktare (Sigma Frequency Control) för 7,5 kW motoreffekt.

Modulär, tyst och lätt att underhålla

Även SM-kompressorernas modulära anläggningskoncept ("byggsatsprincipen") ger fördelar: Förutom standardutförandet som inte kräver mer än 0,5 m² uppställningsyta finns det tre modeller ”SM 10, SM 13 och SM 16” som så kallade ”T-versioner” med påbyggda, termiskt avskärmade kyltorkar. Den utrymmesbesparande, kompakta konstruktionen ger användningsmöjligheter även med begränsat utrymme. I stängt tillstånd garanterar huset med sin ljuddämpade beklädnad ett angenämt och mycket tyst driftbuller.

Kylarna är utanpåliggande, och är lättillgängliga för snabb och kostnadsbesparande service. Kylare och motor kyls med frisk luft, vilket leder till låg motortemperatur och lång livslängd samt en låg tryckluftsutloppstemperatur. Kylsystemet arbetar med en patenterad och högeffektiv tvåflödesfläkt med separata kylluftströmmar för motor och kompressor. Det ger en optimal kyleffekt, låga tryckluftsutloppstemperaturer, minskat buller och inte minst en totalt sett effektiv komprimering av luften.

06. 09 18 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor SM

SM-skruvkompressorerna är kraftfulla, tysta, effektiva och extremt servicevänliga. Förutom standardversionerna finns även utföranden med inbyggd kyltork, vartalsreglering och tryckluftsbehållare ("Aircenter").

Hämta bild 1 (JPG, 893 KB)