Sigma Profil och reluktansmotor: I kombination blir det dubbelt så bra

Ansvarsfull resursanvändning är en viktig faktor bakom framgången för Kaeser Kompressoren i Coburg. Som en av de främsta leverantörerna av tryckluftssystem och som trendsättare inom branschen, presenterar familjeföretaget ännu en ny banbrytande produkt: Sortimentet av frekvensreglerade ASD-kompressorer har för första gången utrustats med en synkronreluktansmotor, som uppvisar avsevärt lägre förluster jämfört med asynkronmotorer just i dellastområdet.

Kaeser reluktansmotor
Den frekvensreglerade varianten av ASD-skruvkompressorn från Kaeser finns med ett drivsystem med synkronreluktans från Siemens.

Kaeser-skruvkompressorerna i ASD-serien utmärker sig med ett flöde från 3,15 till 5,5 m³/min tack vare Sigma Profil och innovativa driftskoncept genom hög effekt och tillförlitlighet och samtidigt lågt energi- och utrymmesbehov.

Nu följer nästa steg: Företaget marknadsför ASD-skruvkompressorserien med varvtalsreglering och en helt ny drivteknologi. Den största fördelen med denna samarbetsprodukt som utvecklats tillsammans med Siemens är: Upp till 10 % bättre verkningsgrad i dellastområdet. Denna driftsprincip är känd sedan flera årtionden och har uppnått en sådan perfektion i seriemotorer att användare i hela världen kan dra nytta av den.

Reglerad driftslösning med hög systemverkningsgrad

Med den varvtalsreglerade varianten (SFC) hos ASD-serien erbjuder Kaeser sina kunder i hela världen en produkt som minimerar energiförbrukningen och driftskostnaderna. Ofta är tryckluftsstationer modulärt uppbyggda: Ett stabilt kompressorsystem med IE3 och IE4-motorer tar därmed över baslastförsörjningen medan ytterligare topplastkompressorer flexibelt uppfyller det förhöjda tryckluftsbehovet, som effektivt samregleras med Sigma Air Manager 4.0. Detta sker i fortsättningsvis med Siemens driftssystem med synkronreluktans som har en särskilt hög verkningsgrad i dellastområdet. 

De har utvecklats mot bakgrund av den nya normen EN 50598 som inte enbart avser den individuella driftsverkningsgraden, utan även betraktar systemverkningsgraden ur miljösynpunkt, vilket möjliggör en helhetsbedömning av frekvensreglerade driftslösningar.

Det bästa från synkron- och asynkronmotorn

Detta nya, innovativa standardmotorsortiment förenar fördelarna med asynkronmotorer och synkronmotorer i en enda drivanordning. Löparen innehåller varken aluminium, koppar eller dyra, sällsynta jordartsmagneter, utan elektroplåtar med särskild profilering som är inpassade med varandra. Det gör att drivanordningen är robust och lätt att underhålla, så som är att vänta av asynkronmaskiner.

Regleregenskaperna påminner däremot om synkronmotorn: Reluktansmotorer uppvisar tack vare den specifika löparkonstruktionen en hög dynamik, och ingen ytterligare uppvärmning sker i löparen till följd av strömflöde. Den optimala anpassningen av hela drivsystemet, dvs. av frekvensomriktaren och motorn, är avgörande. Dessa komponenter är optimalt avstämda mot varandra, vilket möjliggör en maximal energibesparing.

Innovativt drivsystem för en hållbar framtid

ASD-SFC-serien är för första gången utrustad med de innovativa synkronreluktansmotorerna från Siemens, som erbjuder 10 % bättre verkningsgrad i dellastområdet, en toppklassificering med IES2 i den nya energieffektivitetsstandarden EN 50598, samt återigen betydligt lägre energikostnader. I genomsnitt kan man spara ca 450 EUR per år på energikostnader, beräknat utifrån ca 6 000 driftstimmar och tio cent per kWh.

Det gör att användaren får maximal flexibilitet vad gäller användning och omgivningsförhållanden, men även vad gäller belastningen. Därmed går Kaeser steget längre med de högeffektiva IE4-asynkronmotorerna vad gäller energieffektivitet i drivteknologin, och tar hänsyn till miljömässig konkurrens.

12. 04 17 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Kaeser reluktansmotor

Den frekvensreglerade varianten av ASD-skruvkompressorn från Kaeser finns med ett drivsystem med synkronreluktans från Siemens.

Hämta bild 1 (JPG, 585 KB)
Skruvkompressor, reluktansmotor ASD

Synkronreluktansmotorn uppvisar ett betydligt bättre verkningsgradsvärde jämfört med motsvarande enheter.

Hämta bild 1 (JPG, 381 KB)