Kaeser Contain-Air: Ställ ner den - kör igång!

En komplett tryckluftsstation som är placerad i containern och som utan olja levererar komprimerad tryckluft överallt mobilt, utrymmesbesparande, tyst, effektivt och tillförlitligt – Kaeser Contain-Air gör det möjligt.

Kaeser Contain-Air
Kompakt, robust, mobil och tillförlitlig tryckluft komprimerad utan olja: Den nya Kaeser Contain-Air-tryckluftsstationen erbjuder en snabb och säker lösning.

För den som ställer särskilt höga krav på tryckluftens kvalitet, såsom t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin, är Kaeser Contain-Air det rätta valet. Den kompakta tryckluftstationen förser kortsiktigt och temporärt varje enhet med oljefri och komprimerad tryckluft. Standardmässiga containermått garanterar en snabb och okomplicerad transport. Containern är utrustad med en robust, luftkyld, skruvkompressor som komprimerar utan olja med inbyggd rotationstork i.HOC (adsorptionstork). Denna kombination är inte bara utrymmesbesparande, utan den erbjuder även två viktiga tekniska fördelar.

  1. Tack vare den innovativa i.HOC-torkningen kan det inte bildas något kondensat i tryckluftsledningen efter containern och inte heller någon is på vintern.

    En extra mobil torkmodul, som numera är vanlig, behövs alltså inte

  2. Eftersom oljefri komprimering i kombination med i.HOC-torkningen kan uppnå tryckdaggpunkter på ned till -30 °C, kan tryckluften även användas för känsliga tillverkningsprocesser.

Tack vare ”Quick Connect”, en lättanvänd anslutningspanel för rör och kablar, kan den tas i drift snabbt och nästan var som helst, och är tillgänglig mycket snabb även vid ett driftnödfall. Den finurliga ljuddämpningen medger insats i innerstan eller i närheten av kontors- eller bostadshus. Dessutom säkerställer isolering och uppvärmning att Kaeser Contain-Air kan användas vid nästan alla temperatur- och väderleksförhållanden.

Med Kaesers certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 säkerställer att Kaeser Contain-Air på ett hållbart sätt klarar t.o.m. de högsta möjliga kraven inom livsmedelsindustrin när det gäller resurssnål produktion, produkt- och processäkerhet samt kvalitet.

26. 02 18 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Kaeser Contain-Air

Kompakt, robust, mobil och tillförlitlig tryckluft komprimerad utan olja: Den nya Kaeser Contain-Air-tryckluftsstationen erbjuder en snabb och säker lösning.

Hämta bild 1 (JPG, 930 KB)
Kaeser Contain-Air

Tack vare ”Quick Connect”, en lättanvänd anslutningspanel för rör och kablar, kan den tas i drift snabbt och nästan var som helst

Hämta bild 1 (JPG, 705 KB)