ESD-serien: Spara energi genom hela serien

Framtidssäker tack vare IE4-motorer: Skruvkompressorerna i ESD-serien från Kaeser är nu standardutrustade med de energibesparande motorerna samt mycket effektiva Sigma block.1. Detta minskar effektbehovet ytterligare och sänker därmed energikostnaderna.

Skruvkompressor ESD
Ännu effektivare och framtidssäker: ESD-serien tar poäng med IE4-motorer som sänker energikostnader och har ökat flöde.

Upp till åtta procent minskat effektbehov och 6,5 procent högre flöde i jämförelse med tidigare modeller erbjuds med de förbättrade skruvkompressorerna i ESD-serien. Optimeringsåtgärder såsom exempelvis det förbättrade Sigma Blocket eller användning av IE4-motorer förbättrar energiförbrukningen avsevärt. Kompressorerna med motoreffekter på 200 och 250 kW täcker in flöden mellan 8,6 och 44,5 m³/min och är konstruerade för tryck på upp till 15 bar.

ESD-kompressorerna får sin höga lönsamhet och energieffektivitet genom ett avancerat tekniskt koncept. Hjärtat i alla ESD-anläggningar är skruvkompressorblocket med den energibesparande Sigma-profilen. Den är strömningstekniskt optimerad och bidrar i stor utsträckning till att alla ESD-anläggningar sätter nya standarder när det gäller specifik effekt.

IE4-”Premium Efficiency”-motorer erbjuder den hittills högsta möjliga tillgängliga verkningsgraden och sparar därigenom inte bara energi, utan gör även att kompressorn är och förblir framtidssäker, eftersom den överträffar IE3-motorerna som är lagkrav sedan januari 2015.

För ytterligare energimässiga fördelar säkerställer den elektroniska termostyrningen, de miljövänliga fluidfiltren och den inbyggda styrningen Sigma Control 2.

Den elektroniska värmestyrningen styr oljetemperaturen alltid på ett konstant, säkert avstånd till kondensationstemperaturen, men undviker samtidigt onödigt höga kompressionstemperaturer och bidrar därigenom till ytterligare energibesparingar. Även när det gäller det viktiga ämnet värmeåtervinning (en kompressor omvandlar 100 % av den elektriska drivenergin till värmeenergi, 96 procent av det kan användas för värmeåtervinning) har Kaesers ingenjörer tänkt på en liten men viktig detalj. Med tillvalet värmeåtervinning sörjer en andra elektronisk värmestyrning för att värmen som bildas kan användas optimalt och ännu effektivare. Om till exempel hela värmeenergin går åt till värmeåtervinning identifierar den intelligenta styrningen Sigma Control 2 att det inte krävs någon mer kylning vid anläggningskylaren och fläkten vid vätskekylaren deaktiveras. Det minskar i sin tur energikostnaderna.

Energibesparande och miljövänligt oljefilter

Även på anläggningens insida har man tänkt på att spara på resurserna: De miljövänliga eko-vätskefilterelementen har inget fast monterat plåthus längre utan är insatta i ett aluminiumhus. Själva filterelementen är i ett utförande utan metall och kan förbrännas efter användningens slut utan ytterligare förbehandling.

Styrning ger optimal drift

För övervakningen av kompressorn, och i förekommande fall även frekvensomriktaren (tillval SFC), ansvarar styrningen "Sigma Control 2". Det gör kompressorn dessutom redo för nätverk och medger enkel koppling till överordnade styrsystem som Sigma Air Manager 4.0 eller styrrum. Därmed är ESD redo för Industrie 4.0-konceptet.

Kompressorerna går naturligtvis även att få med varvtalsreglering via en frekvensomvandlare.

26. 02 18 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor ESD

Ännu effektivare och framtidssäker: ESD-serien tar poäng med IE4-motorer som sänker energikostnader och har ökat flöde.

Hämta bild 1 (JPG, 619 KB)