Skruvkompressor: DSDX – nästa generation

För flöden från 25 till 31 m³/min presenteras nu nästa generations skruvkompressorer i serien DSDX. Tillsammans med många andra förbättringar som helt omarbetade Sigma-kompressorblock och IE4-motorer förbättras den specifika effekten med upp till nio procent och flödet ökas med upp till nio procent jämfört med de tidigare modellerna. Det sänker energikostnaderna i enlighet med mottot: mer tryckluft med mindre energi – lägsta möjliga kostnader för tryckluftproduktion.

Skruvkompressor DSDX
De nya DSDX-skruvkompressorerna utmärker sig genom ökad lönsamhet.

Anläggningarna får sin ökade lönsamhet tack vare ett finslipat tekniskt koncept och den beprövade direktdriften. Skruvkompressorblocken omarbetades helt och har nu bland annat en nyutvecklad Sigma-profil. Tillsammans med ytterligare detaljförbättringar såsom t.ex. en vidareutvecklad inloppsventil och avsevärt minskade interna tryckförluster leder detta till en förbättrad specifik effekt på upp till nio procent i jämförelse med de föregående modellerna.

Bästa effekterna

Ett ytterligare bidrag till denna förbättring ges via de nya Super Premium Efficiency-IE4-motorerna. Dessa har de hittills högsta uppnådda verkningsgraderna. Därmed har man återigen ytterligare kunnat minska de perifera förlusterna vid tryckluftsproduktionen.

Den elektroniska värmestyrningen styr oljetemperaturen alltid på ett konstant, säkert avstånd till kondensationstemperaturen, men undviker samtidigt onödigt höga kompressionstemperaturer och bidrar därigenom till ytterligare energibesparingar. Även när det gäller det viktiga ämnet värmeåtervinning (en kompressor omvandlar 100 % av den elektriska drivenergin till värmeenergi, 96 procent av det kan användas för värmeåtervinning) har Kaesers ingenjörer tänkt på en liten men viktig detalj. Med tillvalet värmeåtervinning sörjer en andra elektronisk värmestyrning för att värmen som bildas kan användas optimalt och ännu effektivare. Om till exempel hela värmeenergin går åt till värmeåtervinning identifierar den intelligenta styrningen Sigma Control 2 att det inte krävs någon mer kylning vid anläggningskylaren och fläkten vid vätskekylaren deaktiveras. Det minskar i sin tur energikostnaderna.

Energibesparande och miljövänligt oljefilter

Även på anläggningens insida har man tänkt på att spara på resurserna: De miljövänliga eko-vätskefilterelementen har inget fast monterat plåthus längre utan är insatta i ett aluminiumhus. Själva filterelementen är i ett utförande utan metall och kan förbrännas efter användningens slut utan ytterligare förbehandling.

Styrning ger optimal drift

För övervakningen av kompressorn, och i förekommande fall även frekvensomriktaren (tillval SFC), ansvarar styrningen "Sigma Control 2". Det gör kompressorn dessutom redo för nätverk och medger enkel koppling till överordnade styrsystem som Sigma Air Manager 4.0 eller styrrum. Därmed är DSDX redo för Industrie 4.0-koncept.

Olika varianter

DSDX finns som vatten- resp. luftkyld Eftersom en varvtalsreglerad kompressor är fördelaktig i vissa användningsfall finns båda modellerna även tillgängliga med varvtalsreglering via en frekvensomriktare. Denna version är, som standardversionen, dimensionerad för optimerad lönsamhet, driftsäkerhet och underhållsvänlighet. Givetvis är hela SFC-kompressorn testad och certifierad enligt EMC-direktivet för industriella nät klass A1 enligt EN 55011.

09. 04 15 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor DSDX

De nya DSDX-skruvkompressorerna utmärker sig genom ökad lönsamhet.

Hämta bild 1 (JPG, 1.11 MB)