Skruvkompressorer DSD: Nästa generation

I alla konkurrensutsatta miljöer är det de som har styrkor, använder dem samt ständigt utvecklas som når framgång. Detta gäller även för energieffektiviteten hos skruvkompressorer. För att bli ledande inom energieffektivitet är det viktigt att möta både dagens och framtidens krav. Den nya DSD-serien från Kaeser uppfyller allt detta och mer.

Skruvkompressor DSD
De nya DSD-skruvkompressorerna utmärker sig genom avsevärt ökad lönsamhet.

För flöden från 14 till 25 m³/min presenteras nu nästa generations skruvkompressorer i DSD-serien. Tillsammans med många andra förbättringar som helt omarbetade kompressorblock med den effektiva Sigma-profilen och IE4-motorer förbättras den specifika effekten med upp till nio procent och flödet med upp till sex procent jämfört med de tidigare modellerna. Det sänker energikostnaderna markant enligt mottot: mer tryckluft med mindre energi – lägsta möjliga kostnader för tryckluft.

Maximal effektivitet

De nya Super Premium Efficiency-IE4-motorerna är, med dess höga verkningsgrad, en bidragande faktor till den förbättrade energieffektiviteten. Med dem minskar de perifera förlusterna vid tryckluftsproduktionen.

Den elektroniska värmestyrningen (ETM) styr alltid oljetemperaturen på ett konstant, säkert avstånd till daggpunktstemperaturen, men undviker samtidigt onödigt höga kompressionstemperaturer och bidrar därigenom till ytterligare energibesparingar. Värmeåtervinning är ännu ett viktigt sätt att öka energibesparingar: en kompressor omvandlar 100% av sin elektriska driveffekt till värme, varav 96% kan användas för värmeåtervinning. Kaesers ingenjörer har nu lagt till en liten men mycket välgörande detalj. Med tillvalet värmeåtervinning sörjer en andra elektronisk värmestyrning för att värmen som bildas kan användas optimalt och ännu effektivare. Om till exempel hela värmeenergin går åt till värmeåtervinning identifierar den intelligenta styrningen Sigma Control 2 att det inte krävs någon mer kylning och fläkten vid vätskekylaren deaktiveras. Det minskar i sin tur energikostnaderna.

Energibesparande och miljövänligt oljefilter

Även på kompressorns insida har man tänkt på att spara på resurserna: De miljövänliga eko-oljefilterelementen har inget fast monterat plåthus längre utan är insatta i ett inbyggt aluminiumhus. Själva filterelementen är i ett utförande utan metall och kan förbrännas efter användning utan ytterligare förbehandling.

Styrning ger optimal drift

För övervakningen av kompressorn, och i förekommande fall även frekvensomriktaren (tillval SFC), ansvarar styrningen Sigma Control 2. Med denna blir kompressorn dessutom redo för nätverksanslutning och medger enkel koppling till en maskinövergripande styrning som Sigma Air Manager 4.0 eller annan styrning. Därmed är DSD redo för Industrie 4.0-miljöer.

Olika varianter

DSD-serien finns både som luft- och vattenkyld. Eftersom en varvtalsreglerad kompressor är fördelaktig i vissa användningsfall finns modellerna även tillgängliga med varvtalsreglering (tillval SFC). Denna version är, som standardversionen, dimensionerad för optimerad lönsamhet, driftsäkerhet och underhållsvänlighet. Självklart är inte bara komponenterna utan även hela kompressorn testad och godkänd enligt EMC-direktivet för industriella nät klass A1 enligt EN 55011.

Till den nya DSD-serien finns även som tillval en ny, omarbetad, påbyggnadskyltork med integrerat kylsystem (frånluft). Med ett mindre monteringsdjup än tidigare har T-modellernas footprint minskat med 17%. Dessutom har kylmedelsmängden minskat med 30% och kyltorkens energiförbrukning med ca. 25% jämfört med tidigare modeller. Detta bidrar avsevärt till kostnadssänkningar.

20. 02 17 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor DSD

De nya DSD-skruvkompressorerna utmärker sig genom avsevärt ökad lönsamhet.

Hämta bild 1 (JPG, 436 KB)