CSD/CSDX: Energibesparing med IE4-motorer

Hög effekt och pålitlighet men samtidigt lågt energi- och platsbehov - det är de viktigaste produktegenskaperna för de vätskekylda skruvkompressorerna CSD och CSDX. Nu är de utrustade med IE4-motorer och blir effektivare och anpassade för framtiden.

Skruvkompressor CSD
Skruvkompressorerna i serien CSD och CSDX för kapaciteter på mellan 8,3 och 16,1 m³/min kombinerar prestanda och pålitlighet med energieffektivitet och litet plats- och underhållsbehov.

Kaeser ligger före normen och utrustar redan dessa kompressorer med IE4-motorer som standard. Detta säkerställer inte bara att tryckluftsstationer uppfyller de rättsliga kraven i framtiden, det medför också en ytterligare besparing i energikostnader på ungefär en procent. CSD- och CSDX-anläggningarna sparar energi på fyra sätt: 1. Skruvrotorerna på kompressorblocken är utrustade med den strömningstekniskt optimerade "Sigma"-profilen. Tack vare dessa och andra förbättringsåtgärder så som minskning av interna tryckförluster kunde den specifika effekten förbättras med tre till fem procent jämfört med de tidigare modellerna. 2. De nämnda IE4-motorerna ("Super Premium Efficiency") används, vilket står för högsta energieffektivitet 3. Som kraftöverföring fungerar en sparsam direktdrift, som gör att man slipper de överföringsförluster som uppstår med en växellåda eller med remdrift. 4. Den interna styrningen "Sigma Control 2" som också är nyutvecklad på industri-PC-datorbas med fem förprogrammerade styrningsvarianter kan anpassas optimalt till tryckluftsförbrukningen och sparar på det sättet ytterligare energi.

Med motoreffekter från 45 till 90 kW täcker de fem modellerna från båda serierna kapaciteter från 8,3 till 16,1 m³/min (vid 8,5 bar) och är dimensionerade för tryck upp till 15 bar.

Men "Sigma Control 2" har även andra fördelar: Variabla gränssnitt och för första gången även insticksbara kommunikationsmoduler ökar flexibiliteten vid anslutning till maskinövergripande tryckluftstyrningssystem, t.ex. Sigma Air Manager 4.0, till datornätverk så som fjärrdiagnos- och fjärrövervakningssystem som Sigma Smart Air. Kommunikationen med anläggningen på installationsplatsen blir enklare tack vare en stor display. En SD-kortplats för SD-minneskort gör att utläsningen av dataminnet och programvaruuppdateringar går snabbare. Dessutom finns en RFID-läsare som gör det möjligt att standardisera servicen, öka servicekvaliteten avsevärt och säkra den på ett professionellt sätt. "Sigma Control 2" är även ansvarig för övervakning av kompressorn och kyltorken eller frekvensomriktaren (om den finns).

Den nya anläggningens högeffektiva kylsystem möjliggör extremt låga utgångstemperaturer för tryckluft. Det innehåller även en kondensvattenavskiljare med automatiskt övervakad avledare. På så sätt kan över 95 procent av kondensvattnet som uppstår separeras från luftflödet. Kylaren är placerad på anläggningens baksida där det finns en stor utsugningsöppning för kylluften. Tack vare detta system och dess termiskt avlastande effekt ökas den efterkopplade tryckluftsuppgraderingens effektivitet och pålitlighet avsevärt.

Även vätskefilterelementet är anpassat till det miljövänliga anläggningskonceptet: Det är metallfritt utfört och kan avfallhanteras termiskt efter användandet utan att ytterligare behandling krävs.

Förutom standardversionerna finns även modeller med påbyggd kyltorkmodul som möjliggör tryckluftsproduktion och -torkning på en minimal yta. Kyltorken är dimensionerad för höga omgivningstemperaturer och fungerar med mycket låg tryckförlust. Jämfört med den tidigare versionen kännetecknas denna av en kraftigt minskad energiförbrukning och kräver nästan 50 procents mindre kylvätskemängd. Torken sitter i ett separat hus och kan därför inte påverkas termiskt av kompressorn.

CSD- och CSDX kan även levereras med varvtalsreglering och är, som standardanläggningarna, dimensionerade för optimerad lönsamhet, driftsäkerhet och underhållsvänlighet.

05. 04 12 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor CSD

Skruvkompressorerna i serien CSD och CSDX för kapaciteter på mellan 8,3 och 16,1 m³/min kombinerar prestanda och pålitlighet med energieffektivitet och litet plats- och underhållsbehov.

Hämta bild 1 (JPG, 893 KB)