"Aircenter" med flöde upp till 2,7 m³/min

Den som behöver producera tryckluft på ett mindre företag med små utrymmen, eller decentraliserat på ett större företag, kan nu göra det på ett ytterst effektivt och miljövänligt sätt. "Aircenter"-kompaktanläggningar är utformade exakt för dessa behov. På minimal yta producerar de energisnålt och tyst 0,34 till 2,7 m³/min tryckluft, behandlar den utifrån aktuellt användningsområde och lagrar den.

Skruvkompressor Aircenter
Energieffektiva, tysta, utrymmessnåla och användar- och underhållsvänliga är tryckluftskompaktanläggningarna "Aircenter" (på bilden visas modell "Aircenter 22"). Hela serien täcker kapaciteter från 0,34 till 2,7 m³/min (vid 7,5 bar).

"Aircenter"-anläggningarna utmärker sig genom sitt låga utrymmesbehov på bara runt en kvadratmeter, och genom sin höga effekt. De båda största modellerna "Aircenter 22" (11 kW) och "Aircenter 25" (15 kW) finns nu även med ny utrustning. Deras huvudkomponent är en speciellt effektiv och energisparande skruvkompressor ur den optimala SK-serien. Med en maximal kapacitet på 2,7 m³/min producerar de nya SK modellerna upp till 11 respektive 14 procent mer tryckluft jfr. med sina föregångare. Den ökade prestandan har kunnat nås genom att optimera kompressorblocket och minimera de interna tryckförlusterna. Därmed har en minskning på det specifika energibehovet minskats med fem procent. Tack vare högeffektiva motorer av klassen Premium Efficiency (IE3), d.v.s. elmotorer med särskilt hög effekt, kan ytterligare energi sparas. Ännu en viktig effektivitetshöjande komponent är den kommunikationskompatibla styrningen Sigma Control 2 som är standardutrustning. Den medger inte bara effektiv och förbrukningsanpassad styrning med tillförlitlig driftövervakning. Mängden möjliga gränssnitt ökar flexibiliteten när det gäller anslutning till det energisnåla maskinövergripande tryckluftsstyrsystemet Sigma Air Manager 4.0. Systemen passar därmed även för Industrie 4.0-tillämpningar, eftersom alla nödvändiga gränssnitt till Kaeser Sigma Network är standard. Dessutom finns en RFID-läsare som gör det möjligt att standardisera servicen, öka servicekvaliteten avsevärt och säkra den på ett professionellt sätt.

Även den välgenomtänkta och användarvänliga konstruktionen övertygar. Den vänstra halvan av huven kan enkelt tas bort så att man får en tydlig översikt över den bra organiseringen av komponenterna. Alla underhållsställen är lättåtkomliga. När den är stängd gör huven med sin ljuddämpande kåpa att driftsbullret blir behagligt och ytterst lågt. Dessutom tjänar huven med fyra insugsöppningar till att skapa en separat lufttillförsel för kylning av anläggningen, motorn, kopplingsskåpet och kompressorinsugsluften. Kylsystemet arbetar med en patenterad tvåflödesfläkt med separata kylluftströmmar för motor och kompressor. Det ger en optimal kyleffekt, låga tryckluftsutloppstemperaturer, minskat buller och inte minst en totalt sett effektiv komprimering av luften.

En kyltork som är termiskt avskärmad från kompressorn sörjer för stor driftsäkerhet och torr luft. Utöver detta kan luftkvaliteten anpassas till olika applikationer med hjälp av filter (extrautrustning). För lagring av tryckluft ingår en underliggande 350 liters tryckluftsbehållare. Eftersom steglös varvtalsreglering i många fall är fördelaktigt erbjuds "Aircenter 22" och "Aircenter 25" även som versioner med frekvensomriktare.

De mindre "Aircenter"-anläggningarna är baserade på skruvkompressorer i serierna Kaeser SX eller SM. De olika modellerna täcker kapaciteter från 0,34 till 1,5 m³/min (vid 8 bar). Även dessa anläggningar med 200 eller 270 liters tryckluftsbehållare gör sitt jobb energieffektivt och med mycket låg ljudvolym. För tillämpningar med högre tryckbehov finns versioner med 11 och 15 bar för de båda större modellerna. Modellen "Aircenter 12" kan även levereras med varvtalsreglering via frekvensomriktare.

En kompressor, tork och tryckluftsbehållare är inbyggd i samma hus och bildar optiskt en enda enhet. Principen "plug & work" gör att "Aircenter" omedelbart är klar för idrifttagning efter anslutning till el- och tryckluftsnätet.

09. 07 12 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor Aircenter

Energieffektiva, tysta, utrymmessnåla och användar- och underhållsvänliga är tryckluftskompaktanläggningarna "Aircenter" (på bilden visas modell "Aircenter 22"). Hela serien täcker kapaciteter från 0,34 till 2,7 m³/min (vid 7,5 bar).

Hämta bild 1 (JPG, 729 KB)