Pressmeddelanden

Få information om våra senaste produktutvecklingar, erbjudanden och andra intressanta nyheter från KAESER KOMPRESSORER.

Här kan journalister ladda ned text- och bildfiler och utan föregående kontakt med Kaesers pressavdelning använda dem kostnadsfritt för publiceringar i tidskrifter, tidningar eller andra medier. Redaktionell bearbetning är tillåtet, men varje förändring av bild- och textinnehållet är dock under alla omständigheter strikt förbjudet.

Vid publicering ber vi att få ett exemplar skickat till vår pressavdelning.

Ämne