Nytt upphandlat tryckluftssystem från Kaeser Kompressorer för företaget Werner & Mertz
Werner och Mertz

Ren tryckluft för rena produkter

Med ett tryckluftssystem via outsourcing från KAESER rustar sig Werner och Mertz för Industrie 4.0-tidsåldern.

Inte många känner till företagsnamnet – Werner och Mertz – men alla tyskar känner till produkterna: Erdal och Frosch. Det innovativa företaget har ett supermodernt tryckluftssystem, som redan idag är anpassat för en integrering enligt Industrie 4.0.

Industrie 4.0 – integrering av maskiner och IT, vilket ger fördelar för både kunder och tillverkare. När det gäller tryckluftsförsörjning betyder detta ett totalkoncept för mycket effektiv tryckluftsproduktion. Konceptet sammanlänkar alla element, från planering via utförandet fram till förebyggande underhåll, och styr dessa på ett så smart sätt, att de individuella kraven på tryckluftseffekt och -kvalitet uppfylls automatiskt, varvid högsta tillgänglighet och effektivitet samt lägsta möjliga livscykelkostnader upprätthålls.

Hållbarhet på alla sätt

En miljövänlig affärsmodell och hållbarhet är ingen modenyck för Werner och Mertz, tillverkare av produkter för konsumenter och professionella användare, utan en levande företagstradition. Inte bara produkterna, som säljs under märken som Erdal och Frosch, utvecklas enligt denna filosofi, även företagets byggnader byggdes enligt denna grundprincip och har vunnit När det var dags att förnya hela tryckluftssystemet gällde det inte bara att ersätta de många olika och föråldrade komponenterna, det gällde även att åstadkomma avsevärda kostnadsbesparingar. Dessutom letade företaget efter en lösning som passar Werner och Mertz filosofi om hållbarhet och energieffektivitet. De hittade vad de sökte hos Kaeser Kompressorer som erbjöd dem ett outsourcingkoncept. Vid outsourcing förblir själva tryckluftssystemet tillverkarens egendom och kunden betalar bara för den faktiskt levererade tryckluften. Outsourcingvarianten erbjuder förutom alla tekniska aspekter dessutom fördelen att kostnaderna för tryckluft blir en varierande kostnad. Ämnet Industrie 4.0 har visserligen inte definierats officiellt ännu hos Werner och Mertz, men diskuteras redan. Det vill säga att tryckluftsanläggningen även måste vara kompatibel med Industrie 4.0

Skräddarsydd lösning

För att integrera ett tryckluftssystem i ett modernt styrsystem som hos företaget Werner och Mertz räcker det inte att bara installera vilket datorsystem som helst. För att få ut maximalt ur systemet rekommenderas att man först utför en totalanalys som tar hänsyn till alla relevanta punkter Dessa var: driftsäkerhet, energibesparing, integrering till tillverknings- och energihanteringssystemet. Företaget hade växt mycket och det gamla tryckluftssystemet var inte längre anpassat för tillverkningen och uppdelat på flera lokaler. Eftersom den gamla anläggningen inte var utrustad med någon som helst sensorteknik utfördes först en tryckluftsanalys. Detta analysverktyg kunde, med relativt enkla ingrepp, genomföra en 14-dagars tryckluftsrevision och därmed fastställa befintliga förbrukningsmönster, men även upptäcka det gamla systemets svaga punkter. Med en egenutvecklad programvara utfördes sedan visualisering av kompressorernas beteende, såsom luftförbrukning, tryck och även möjliga problem vid tryckluftsbehandlingen och man kunde därefter ta fram optimeringsförslag.

Werner och Mertz bestämde sig för outsourcingvarianten Sigma Air Utility, vid vilken företaget endast behövde ställa ett utrymme till förfogande för tryckluftsanläggningen.

Kaeser Kompressorers tryckluftssystem hos Werner & Merz
Tryckluftssystemet hos Werner och Mertz är placerat i en separat, väl ventilerad byggnad.
Sammankopplat för komplett kompabilitet

Det är avgörande för systemet att enskilda komponenter med intelligent kommunikation installeras och att de enskilda kompressorerna är utrustade med industriell PC-teknik. Dessa används senare för att skicka vidare data till en överordnad styrning, såsom exempelvis Sigma Air Manager (SAM). Detta centrala system kan sedan automatiskt optimera kompressionsstationens prestanda baserat på de insamlade data och kan också, baserat på produktionssituationen, identifiera den luftvolym som faktiskt krävs och styra systemet i enlighet med detta.

Men detta tryckluftshanteringssystem är även gränssnittet där samtliga data från tryckluftssystemets bearbetas. Detta inkluderar först och främst driftsdata för alla kompressorer, som i detta fall överförs till den centrala Sigma Air Managern via Profibus DP. Ytterligare data avser fel, förbrukningsbeteende, övergripande systemeffektivitet och relaterade kringutrustning, såsom torkar, kondensatavledare och -behandlare, samt data som är inblandade i övervakningen av kompressorstationens omgivningsförhållanden. Systemet arbetar inte enbart som datainsamlare, utan kan även, vid behov, skicka vidare data till ett befintligt styrtekniksystem hos användaren och detta via standardgränssnitt Om användaren inte har ett sådant styrtekniksystem kan systemet, när det är konstruerat som webbserver, visualisera data på enkla datorer via en webbläsare (Internet Explorer) och skicka vidare motsvarande information om luftförbrukning, energiförbrukning, kompressorer som är igång, fel och kostnader till dessa användare. Om systemet måste kunna fjärrstängas vid en nödsituation kan detta även göras via Sigma Air Managern. För att på ett naturligt sätt garantera en absolut optimal drift av anläggningen kan systemet självklart skicka vidare data via internet till ett centralt datacenter hos Kaeser.

Sigma Network ger säkerhet

Innovationer som Sigma Network ökar säkerheten Ett kraftfullt Ethernetbaserat nätverk garanterar en optimal övervakning och effektiv styrning av tryckluftssystemet samt möjliggör Industrie 4.0-kompabilitet Denna komponent har visserligen inte installerats ännu hos Werner och Mertz, men den kan installeras i efterhand.

Den moderna anläggningen uppfyller kraven som vårt företag ställer – energibesparande, effektivt, flexibelt och kräver lite underhåll.
Günther Heinrichs, teknisk chef hos Werner och Mertz
Anläggningen bestämmer vad den behöver

Detta centrala datacenter hos tillverkaren är nu navet för alla fortsatta aktiviteter. Således styrs exempelvis serviceaktiviteter via en särskild servicemodul. Det internationellt verksamma datacentret hos tillverkaren av tryckluftssystemet fördelar data till berört nationellt servicecenter. Detta kan exempelvis koordinera jourinsatser direkt via de lokala serviceteknikerna, vars servicebilar alltid är utrustade för att hantera det aktuella fallet.