Kraftfull – havets röst överröstar vinden.

Orgelbyggarfirman Hey från Urspringen/Rhön förlitar sig på KAESER-teknik för det stora projektet "Vox Maris".

Den enorma orgeln "Vox Maris" i Sky Tower i Yeosu, Korea blev klar och monterad i tid till världsutställningen 2012. Nu skulle "Havets röst" ljuda i hela världsutställningsterrängen och Yeosu-viken.

Vox Maris var det dittills största projektet för orgelbyggarfirman Hey. Konstruerad och byggd för världsutställningen 2012 i Korea skulle den nydanande aerofonen som omfattar sex och en halv oktaver bli en av huvudattraktionerna på och den akustiska signaturen för världsutställningen. Den gigantiska orgeln är utrustad med 80 vind- och väderlekståliga kopparpipor som är upp till 10 meter höga och monterade som en harpa på det yttre tornet. Och de skulle drivas med tryckluft.

På havet viner och blåser vinden. Och nu skulle en orgel överrösta detta?

Det var ett uttalat mål för initiativtagarna att orgeln skulle ljuda så högt som möjligt – och samtidigt utveckla en balanserad, akustisk upplevelse. Inte någon lätt uppgift – särskilt inte vid kusten med oberäknelig vind. Dessutom önskade man även kunna spela den med ett svagare tryck, t.ex. vid en konsert med andra instrument.

KAESER ger trycket – från piano till forte.

Lösningen låg nära till hands – en kompressor från Kaeser. En Kaeser SM 6 hade nämligen arbetat bra hos Hey i många år. En Kaeser-specialist hade lösningen: DSD 202 T, en skruvkompressor som levererar 20 000 liter luft i minuten skulle klara jobbet. Trycket som utvecklas här når med 8 bar (ö) tusen gånger över en kyrkorgels. Samtidigt är DSD 202 T tillräckligt flexibel för lägre tongångar.

På världsutställningens öppningsdag utvecklade Vox Maris pipor sitt crescendo, som kraftfullt bredde ut sig till himlens alla hörn och som kunde höras på sex kilometers avstånd. Enligt Guinness rekordbok är ljudskulpturen med 138,4 dB(A) ljudstyrka den hittills starkaste orgeln i världen.