Tre tryckluftscontainersystem från Kaeser Kompressorer i Linz.
Upphandling av tryckluft hos Aluchemie i Rotterdam

Kol till aluminium

Kol till aluminium

Aluminiumfabriken i Botlek är den största enskilda producenten av kundspecifika kvalitets-kolanoder för aluminiumindustrin. Tre tryckluftscontainersystem från Kaeser Kompressorer levererar tryckluft till driften genom outsourcing.

Aluchemie är ett dotterbolag till den multinationella råvarukoncernen Rio Tinto i Australien. På anläggningen i Rotterdam används petroleumkoks och tjärbeck som råvara och bindemedel för tillverkning av anoder. Aluchemies kunder är framför allt aluminiumsmältverk i Norge, Skottland, Island och Kanada.
Anodanläggningens läge vid hamnen i Rotterdam är idealiskt eftersom det eliminerar långa transporter på land. Henry Visser: ”Här producerar vi kontinuerligt för en överskådlig marknad på årskontraktsbasis. Produktionsprocessen är rätt enkel, men om råvarukvaliteten varierar måste vi vara noga med att se till att det inte får några negativa följder för kunderna. Därför prioriterar vi säkerhet och kvalitet, och det uppnår vi genom att satsa på en slimmad produktionsprocess.”

Öppen tryckluftscontainer med synbara skruvkompressorer från Kaeser Kompressorer
Öppnad container med synlig skruvkompressor ESD 442 från Kaeser Kompressorer.
Ingen tryckluft? Ingen produktion!

Tryckluften har en avgörande roll hos Aluchemie. Utan tryckluft stannar nämligen hela anläggningen. Alla viktiga processteg är beroende av tryckluft. Tryckluftsanvändningen börjar vid materialbehandlingen och fortsätter ända till de viktiga rökgasreningssystemen. Slutligen bygger även många steg i slutbehandlingen samt förpackningen och leveransen på system som styrs och drivs med pneumatik.

Vi köper tryckluft på samma sätt som vi köper elektricitet, gas och vatten.
Henry Visser, Aluchemie:

”Vi köper tryckluft på samma sätt som vi köper elektricitet, gas och vatten.” När leasingavtalet med den tidigare leverantören löpte ut bestämde sig Aluchemie för att se sig om på marknaden efter en bättre lösning. ”Vi fick titta på några konfigurationer från Kaeser Kompressorer, även hos deras kunder.” I samband med omstruktureringen av anläggningen i Rotterdam var den vettigaste framtida lösningen att satsa på tre tryckluftssystem med vartdera fyra kompressorer (tidigare fem).

Smidig övergång

Tre containersystem placerades ut hos Aluchemie. Stationerna byggdes av Kaeser i Linz i Österrike, där de också bestyckades och fraktades med ett tungt lastfordon från Donau till Rhein-Maas-mynningen.

Henry Visser: ”Vi köper bara tryckluft baserat på Kaesers affärsmodell Sigma Air Utility.” Energitekniskt har lösningen som installerats av Kaeser visat sig vara den bästa konfigurationen. ”Vi bytte från den tidigare tryckluftsförsörjningen till den nya steg för steg. På så sätt har vi inte upplevt några stopp, och vi har inte behövt göra några som helst ändringar i tryckluftsnätet.”

Placering av ett tryckluftscontainersystem hos Aluchemie i Rotterdam.
Tryckluftscontainersystemet sätts på plats med hjälp av en kran.