KAESER levererar tryckluft till C.A. Picard.
C.A. Picard

Helt utan spänningar – plåtar till industrin.

KAESER levererar tryckluft till C.A. Picard.

Vid tillverkningen av slitstarka verktyg och extruderteknik används en stor mängd tryckluft hos Picard. Då är Outsourcingavtalet med Kaeser ett prisvärt alternativ.

Hos C.A. Picard i Remscheid-Hasten skapas bland annat slitstarka verktygskomponenter för kalksandstensindustrin och för gjuterier, stansverktyg samt pressverktyg för elektronikindustrin.

"Spänn av" säger man. På samma sätt måste t.ex. levererade plåtar först befrias från spänningar som har uppkommit i valsningsprocessen. Det gör man med tryckluft. Och den finns överallt här. Oavsett om det är vid härdning, slipning, fräsning eller vid slutbearbetningen – utan tryckluft händer inget. Slipcentralerna är de största konsumenterna – de har en tryckluftsbehållare vardera. Slipgodset rör sig under det tryckluftsstyrda slipaggregatet för att åstadkomma maximal jämnhet.

Nya kompressorer är väl bra – men går det inte att göra dem lite tystare?

Kapaciteterna är alltså fullt utnyttjade. Men vissa av de äldre kompressorerna klarade inte av kraven längre och behövde ersättas av nya enheter. Men alla medarbetare var inte lika sugna på det. Nya, kraftfullare enheter borde väl ge upphov till ännu mer buller än de gamla.

Dessa farhågor försvann snabbt med Kaeser-maskinerna som finjusterats till minimala bullernivåer: Bullernivån i de intilliggande fabrikshallarna är avsevärt högre än från de nästan ljudlösa Kaeser-kompressorerna. De nya enheterna, som styrs av en SIGMA AIR MANAGER för maximal energieffektivitet, levererar tryckluften så tyst som det bara är möjligt. Det nya tryckluftssystemet står numera bredvid härdningsstationen: tre Kaeser-skruvkompressorer av modell ASD 47 T med integrerade energibesparande kyltorkar.

SIGMA AIR UTILITY-outsourcing – ett smart fördelaktigt paket

Ett SIGMA AIR UTILITY-avtal från Kaeser erbjuder kunderna många intressanta fördelar: Användaren betalar bara för tryckluften. Han har inga investeringskostnader, behöver inte deklarera några tryckluftssystem i balansräkningen och kan genast göra tryckluftskostnaderna skattemässigt gällande som driftkostnader. En ytterligare fördel: ingen ur den egna personalen behöver användas för drift och underhåll. Dessutom arbetar Kaeser ständigt med att driva sina anläggningar så ekonomiskt och tillförlitligt som möjligt. En process som aldrig upphör.