Avloppsreningsverk i staden Kitzingen med 85 000 invånare.
Kommunalt avloppsreningsverk i Kitzingen

Minskad energiförbrukning och ökad luftmängd!

Blåsmaskin för syretillförsel i bassängerna

Sänkt energibehov med över 20 procent! Det blev möjligt tack vare att den gamla kompressoranläggningen moderniserades med en ny blåsmaskin från Kaeser Kompressorer.

Uppgift:

Det kommunala avloppsreningsverket hade tjänat de 85 000 invånarna i 14 år och var i stort behov av modernisering. Fyra frekvensstyrda vridkolvsblåsmaskiner av äldre modell producerade tryckluften som fördelades till de enskilda bassängerna via en samlingsledning med spjäll. Riktlinjerna för den nya tryckluftsförsörjningen var att sänka energibehovet och bättre anpassa tryckluftsproduktionen efter behov, till exempel beroende på årstiderna. Hälften av alla kaskader avluftas intermittent. Dessutom ställdes krav på att den nya kompressorn och alla komponenter som krävs för driften skulle genomgå en kapacitetskontroll enligt ISO 1217, bilaga C respektive E.

Lösning:

En intensiv analys av det nuvarande luftbehovet och arbetstrycket i kombination med mångårig erfarenhet inom tryckluftsteknik ledde fram till en lösning som låter varje behov fungera med minsta möjliga användning av maskiner och frekvensomriktning: Två skruvblåsmaskiner av typ EB 380S-SFC (vardera 55 kW, frekvensstyrda), en EB 380S-STC (37kW, Y/D-startmotor) och en vridkolvsblåsmaskin BB 89C-STC (11kW, Y/D-startmotor).
Tryckluften som produceras kan ställas in från 315 till 5515 Nm³/h (ca. 1:17). Samkörningsenheten SIGMA AIR MANAGER kombinerar de mest effektiva maskinerna för det aktuella behovet. Det finns även ett backupsystem ifall en maskin slutar fungera eller behöver underhåll. SIGMA AIR MANAGER kommunicerar med processledningssystemet via databuss och hanterar tryckreglering samtidigt som det utbyter drift- och tillståndsdata.

Överordnad maskinstyrning av Sigma Air Manager från Kaeser Kompressorer.
Resultat:

Jämfört mot tidigare år har man kunnat sänka kostnaderna för energiproduktion med minst 23 procent, vilket till och med överträffade förväntningarna.
Inte heller den rekordvarma sommaren 2015, med temperaturer på upp till 40¬°C, påverkade maskinrummen eftersom att skruvblåsmaskinerna från KAESER är som standard konstruerade för omgivningstemperaturer upp till 45°C.
Om något trots allt skulle behöva åtgärdas inom mekanik, maskinstyrning, effektelektronik, driftstyrning eller kompressorernas kommunikation är en kontaktperson snabbt på plats för att utvärdera situationen och sedan tillsammans med KAESER Service ta fram den bästa lösningen för operatören.

Kompressorsystem från Kaeser Kompressorer i ett avloppsreningsverk i Kitzingen.