Idag är vi hos König.
König-bryggeriet

Kaeser och kungen.

KAESER KOMPRESSORER optimerar König-bryggeriets tryckluftsanläggning.

Sedan mer än 150 år bryggs "Kungen av öl" i Duisburgstadsdelen Beeck. Med hjälp av Kaeser Kompressorer fylls dagligen över 1,3 miljoner flaskor i en av de största och modernaste flaskpåfyllningsanläggningarna i världen.

Den tillförlitliga försörjningen av livsmedelsgodkänd tryckluft till bryggeriet är då ett av kompressorernas huvudjobb. "Hela bryggeriprocessen är beroende av tryckluften: Från användningen som transportmedium, via luftnigen av vörten i början av jäsningen, fram till tappningen på flaskor och fat. Dessutom används stora mängder styrluft för de många ventilerna och regleranordningarna. "För det måste tryckluften vara absolut ren, vilket garanteras med torrkomprimerande kompressorer tillsammans med sterilfiltrering", säger Werner Randschau, som är ansvarig för anläggningsförvaltning, miljö och arbetssäkerhet hos König.

Effektiv – avlasttiden sjunker från 25 till 2 %.

Det torrgående tryckluftssystemet hos König-bryggeriet fick tillökning i form av en skruvkompressor från Kaeser av den senaste generationen: Den nya frekvensstyrda DSG 220-2-SFC (132 kW) spelar som varvtalsreglerad baslastanläggning den ledande rollen i en grupp, till vilken även tre befintliga torrkomprimerande kompressorer hör. Och det gör den bra, som Werner Randschau nöjt konstaterar: "Avlasttiden för systemet har i och med starten av Kaeser-maskinen sjunkit från över 25 % till endast 2 %. Det sparar ordentligt med ström."

Senaste generationen av Kaesers skruvkompressorer: DSG 220-2-SFC (132 kW)
Senaste generationen av Kaesers skruvkompressorer: DSG 220-2-SFC (132 kW)

Investeringen i DSG-anläggningen är också ett uttryck för de positiva erfarenheter som Werner Randschau och Königs styrelse har av skruvkompressorer från Kaeser som de tidigare skaffat: Tryckluft från en skruvkompressor av typen DSD 171 matar in mäsken i behållaren, ur vilken sedan transportfordonen lastas via en skruvtransportör. I korthet: Kaeser sparar viktiga resurser och är en pålitlig partner sedan årtionden. En sann framgångssaga att skåla för.