Bottnen på en plastburk tillverkad av Fürst GmbH.
Fürst GmbH

Flera gånger bättre hållbarhet

Flera gånger bättre hållbarhet!

Brukar du titta i botten på plastburken när du ätit upp ett paket godis, kex eller liknande? Det är det få som gör, men det som döljer sig där bakom är en tysk tillverkare vars intelligenta tryckluftslösningar kan inspirera de flesta.

Om du tittar på burkens botten kanske du ser företaget Fürsts logotyp. Ett familjeföretag i tredje generationen med huvudsäte för produktionen i Hallerndorf och filialer i Frankrike. Fürst certifierade sig nyligen enligt energihanteringssystemet ISO 50001 vilket ledde till att alla interna processer sågs över, moderniserades och förbättrades. Resultatet var kraftigt minskade kostnader. I samband med certifieringen förnyades även tryckluftsförsörjningen. Förutom betydligt lägre utgifter för energi är företaget nu dessutom redo för framtiden och förberett på bästa sätt för Industrie 4.0.

Högsta kvalitet och effektivitet

Fürst levererar formsprutade förpackningar till livsmedelsindustrin. Det innebär att kraven på produkten och hela produktionsprocessen är mycket höga. Samtidigt innebär tillverkningen i Tyskland att man måste ha högsta möjliga effektivitet för att kunna stå sig i konkurrensen på den internationella förpackningsmarknaden.

Den nuvarande ägarens dotter Nadja Fürst är redo att ta över och bli den fjärde generationen i företaget. Hon är ansvarig för företagets kvalitetskontroll. ”Vi sätter alltid kvaliteten främst. Vid sidan om detta är hållbarheten också särskilt viktig”, säger hon. ”Det gäller inte bara för produkterna, utan även för tillverkningsprocessen. På samma sätt som vi ser till att våra förpackningar är täta, tål maskindisk och kan återanvändas, och därmed håller så länge som möjligt, strävar vi efter att hushålla med resurserna i tillverkningsprocessen”.

Produktion med hjälp av pneumatik hos Fürst GmbH.
Tryckluft som huvudsakligt drivmedel

Fürst använder tryckluft i alla delar av produktionen. Hela vägen från materialtransport till utblåsning och sortering av färdiga produkter. Det går även att använda som vakuum. Som huvudsakligt drivmedel är det en stor utgift. Då är det naturligt att Nadja Fürst ville ha en tryckluftsförsörjning som sparar så mycket energi som möjligt samtidigt som den är pålitlig och av hög kvalitet.

Efter en utförlig tryckluftsrevision, som detaljerat delade upp företagets behov, utformades tryckluftssystemet med den senaste tekniken - innefattande alla egenskaper som ett modernt system bör kunna erbjuda idag. Naturligtvis är en tillförlitlig tryckluftsförsörjning med hög kvalitet, effektivitet och energikostnadsbesparing det viktigaste.

Det har uppnåtts – tack vare SIGMA AIR MANAGER 4.0

Genom att en ny kompressor installerades, som är exakt anpassad till behoven, kunde tryckluftsproduktionen ökas. Med tryckhållningssystem och nya torkar skapades ett system som garanterar hög kvalitet på tryckluften.

Före ombyggnaden hade tryckluftstationen hos Fürst ingen maskinövergripande styrning. När man installerade Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) öppnades nya möjligheter att optimera driften, förenkla underhållet och länka samman och styra utrustningen enligt principerna för Industrie 4.0 med möjligheten till förebyggande underhåll.

Kompressorer och komponenter för tryckluftsbehandling med integrerad industristyrning, som kan skicka vidare alla sina data till en överordnad styrning, utgör grunden för det. Denna överordnade styrningen SAM 4.0 övervakar komponenterna samt omgivnings- och tillverkningsförhållandena samtidigt och anpassar mängden tryckluft exakt efter det aktuella behovet. Den optimerar bland annat tryckkvaliteten, anpassar kompressorsystemets produktionseffekt automatiskt vid varierande tryckförbrukning, optimerar energieffektiviteten omfattande baserat på reglerförluster, kopplingsförluster och tryckflexibilitet och gör ditt tryckluftssystem redo för kommande tjänster så som förebyggande underhåll (Predictive Maintenance). Styrningen möjliggör även diagnos på distans. Det vill säga att när användaren så vill skickas data konstant till en maskinstyrningscentral hos tillverkaren och övervakas. Den överordnade styrningen analyserar självständigt den aktuella situationen och skickar eventuellt ett meddelande till serviceteamet, direkt till den lokala teknikern eller till det centrala datacentret.

Allt detta ökar driftsäkerheten liksom effektiviteten och sänker samtidigt energi- och livscykelkostnaderna.

Den maskinövergripande styrningen är dessutom redan dimensionerad för en eventuell utökning av tryckluftssystemet. En enkel uppgradering av programvaran möjliggör en utökning utan extra investeringar i ny hårdvara. På så sätt kan nya komponenter anslutas till samkörningsenheten SAM 4.0 via det Ethernet-baserade SIGMA NETWORK och integreras i koncept som baseras på Industrie 4.0.

System från Kaeser Kompressorer hos Fürst GmbH.
Energikostnadsbesparing med hjälp av värmeåtervinning

De genomförda åtgärderna leder till besparingar på omkring 14.500 euro varje år.

Med det nya tryckluftssystemet utnyttjade man för första gången även möjligheten till värmeåtervinning hos Fürst. Genom att utnyttja kompressorernas spillvärme som uppstår vid tillverkningen av tryckluft kan hela kontorsbyggnaden värmas upp, vilket sparar på uppvärmningsoljan. På så sätt kan man spara ca. 5.400 euro om året.

Nadja Fürst är väldigt nöjd med det nya systemet och är redan nu mycket spänd på nästa steg i utvecklingen. ”Det är i slutändan vi själva som avgör hur vi hanterar en produkt, och de resurser vi har tillgång till”, säger hon. ”Om vi slänger produkter eller återanvänder dem, hur vi tillverkar produkterna och hur vi tar vara på resurserna. Hållbarhet börjar med den egna tanken.”

Här kommer du till produkterna: