Den nya skruvkompressorn i serie CSD från Kaeser Kompressorer med synkron reluktansmotor.
Innovation för effektivitet

Våra nya skruvkompressorer i serie CSD/CSDX med frekvensomriktare har nu en synkron reluktansmotor från Siemens för ännu högre effektivitet.

Mer om serien
Synkron med Siemens
Synkron med Siemens

Med den synkrona reluktansmotorn från vår samarbetspartner Siemens uppfylls kraven i normen DIN-EN 50598 och når den högsta klassificeringen med IES2.

Mer om serien
Innovation för effektivitet

Innovativ drift – maximal effektivitet

Innovationen döljer sig inuti den varvtalstreglerade skruvkompressorn, närmare bestämt i drivsystemet. I tätt samarbete med Siemens har en ny synkron reluktansmotor utvecklats och tillverkats. Den ger en tydligt förbättrad verkningsgrad framför allt på dellastområdet. 

Reluktansmotor och frekvensomformare är perfekt avstämda mot varandra och bildar det effektiva drivsystemet i nya CSD/CSDX-generationen. Det kombinerar det allra bästa hos synkron- och asynkronmotorer: Perfekt reglerbarhet kombinerat med robusthet och servicevänlighet.

Perfekt enhet

Hela systemet i den frekvensreglerade skruvkompressorn får högsta poäng för sin maximala energieffektivitet, sina otroligt låga energikostnader och den beprövade KAESER-kvaliteten. 

Därför klassificeras CSD/CSDX med synkron reluktansmotor i utvärderingsklassen IES2 och tillhör således den absoluta toppklassen i energieffektivitetsstandarden DIN-EN 50598

Märkbart högre effekt

Skruvkompressor CSD/CSDX med ny synkron reluktansmotor.

Med den här skruvkompressorserien erbjuder vi våra kunder världen över lägsta möjliga energiförbrukning och driftkostnader – märkbart högre prestanda med samma storlek. 

Det faktum att motorn och frekvensomriktaren är perfekt anpassade till varandra ger dig följande fördelar:


  • Lägre driftkostnader

  • Toppklassificering enligt IES2
  • Ökad tillgänglighet och längre livslängd
  • Perfekt reglerbarhet kombinerat med robusthet