PremiumAIR

Säker och grön tryckluft med PremiumAIR

Vi hjälper er hela vägen från produktion till slutanvändning.

Med PremiumAIR från KAESER erbjuds ni, precis som namnet antyder, premium air. Alltså högkvalitativ tryckluft som uppfyller de krav som ställs av er och myndigheter.

PremiumAIR är ett komplett program för er anläggningsägare där vi tillsammans skapar en säker och energieffektiv anläggning hela vägen från produktion till slutanvändning av tryckluft.


 • Förstudie

  Upplever ni problem i ert tryckluftssystem kan vi genomföra en förstudie där vi söker och identifierar källan till problemet. Därefter ser vi vilka möjligheter som finns för att bygga bort problemet. Vi kan bl.a. genomföra rörsystemsanalys, redundansberäkning, situationsplan, driftsäkerhetsanalys. En förstudie kan innefatta allt från produktion och efterbehandling av tryckluft, vidare igenom distributionsnätet fram till er slutanvändningen och förbrukning av tryckluft.


 • Optimering

  Våra analys- och mätmetoder ADA och KESS leder till tryckluftssystemlösningar med maximal effektivitet. Som en av de ledande leverantörerna av tryckluftssystem står vi för de senaste kunskaperna och problemfria utbyggnadsmöjligheter.


 • Läcksökning

  Tryckluftsläckage på uppemot 22 % av kompressorkapaciteten är ingen ovanlighet, något som vi enkelt åtgärdar genom en läcksökning. Våra specialutbildade tekniker utför reparationer av luftläckor i ert tryckluftssystem för att så snabbt och effektivt som möjligt förbättra er energiförbrukning, driftsäkerhet och arbetsmiljö.


 • Riskbedömning

  Genomförandet av en riskbedömning innebär att vi arbetar oss systematiskt igenom hela ert tryckluftssystem för att säkerställa att er anläggning uppfyller arbetsmiljöverkets lagkrav i AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Produktion och efterbehandling av tryckluft berörs och vi skapar inventeringslistor, systembeskrivning, livslängdsjournal för tryckkärl, riskinventering och riskbedömning med förslag på åtgärder. Sedan skräddarsys ett FLT-program utifrån er specifika anläggning med tillhörande tillsyningslista och kontrollpunkter för att kunna säkerställa en säker anläggning över tid.


 • Rörmärkning

  Våra specialutbildade tekniker är experter på att analysera ert rörsystem och säkerställa att korrekta märkningar monteras på rätt plats för att uppfylla de nya regler som Arbetsmiljöverket och Svensk Standard har tagit fram. Märkningen ska identifiera rörets media, flödesriktning. Märkningen ska vara väl synlig så att förväxling av rören ej kan ske. Samtidigt som vi jobbar oss igenom hela rörsystemet har vi alltid med vårt säkerhets tänk och dokumenterar eventuella risker vi ser i ert system och lämna åtgärd på att eliminera de risker som finns.

Arbetsmiljö, Driftsäkerhet och Energioptimering
Kontakta er lokala säljare eller ring oss på 08-544 443 30 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att få full koll på er anläggning.