Beställ maskinloggbok för kyltork

Användare av kylanläggningar, vilka innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer är enligt F-gasförordningen skyldiga att föra en loggbok eller provbok. Denna maskinloggbok ska på begäran presenteras för de berörda myndigheterna och kommissionen.
Detta är en "användarskyldighet"! Kaeser skickar gärna en maskinloggbok som är anpassad för drift av kyltorkar till dig.
Beställ ditt kostnadsfria exemplar med följande formulär:

Alla fält märkta med stjärna * är obligatoriska och ska fyllas i.


Uppgifter om din kyltorkanläggning
Dag för idrifttagning . . DD.MM.ÅÅÅÅ

Uppgifter om dig som person/ ditt företag
Postnummer/ort *
Säkerhetsfråga