Energibesparande kyltork på 37,5 till 90,0 m³/min

Designad för höga flöden, som sparar pengar

Kaeser-kyltorkarna i modellserierna TH– TI är konstruerade för kontinuerlig drift och ger användare av större tryckluftssystem oanade möjligheter att spara energi. Torksystemet har inte bara ett mycket lågt differenstryck, utan använder även en ny typ av kylkompressor, som kontinuerligt anpassar sin effektförbrukning: Om luftflödet minskar, minskar även elförbrukningen!

 • tillförlitligt torr tryckluft på 37,5 till 90 m³/min
 • för arbetstryck upp till 16 bar
 • Luftkylning eller vattenkylning
 • FE-mikrofilter som tillval för extra hög luftrenhet

Dina fördelar

 • Enorma besparingar i dellastområdet:
  Beroende på tryckluftens avkylningstemperatur varierar en pulsstyrd magnetventil kompressionsrummet i kylkompressorn, vilken då på motsvarande sätt förbrukar mindre energi i dellastområdet.
 • Extra lågt differenstryck:
  Generöst dimensionerad plattvärmeväxlare i rostfritt stål ger bästa möjliga differenstrycksvärden och ökar därmed ytterligare systemets energieffektivitet.
 • Kopplingsskåp i industrikvalitet:
  Kaeser:s energisparande kyltorkar är som standard tillverkade enligt EN 60204-1 och kontrollerade enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet. Till skillnad mot enheter som endast är testade utifrån VDE 0700 uppfyller de därmed de hårda kraven för industriell användning.

Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Kondensatbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Energibesparingspotential med KAESERs torkar

Energibesparande torkar från Kaeser behöver endast energi när den torkar tryckluften. Tack vare Kaesers energibesparingssystem ökar och minskar den elektriska effektförbrukningen i dellastområdet proportionellt mot luftflödesvolymen.

Räkneexempel: TI 521 – vid en antagen flödesvolym på 40 %

Strömbesparing: 5.513 – €/år
Effektförbrukning TI 521: 2,6 kW
Effektförbrukning för jämförbara torkar med Hetgas-Bypass-Reglering: 6,2 kW x 93 % = 5,8 kW
(5,8 kW – 2,6 kW) x 8760 h/år x 0,20 €/kWh

CO2 – minskad miljöpåverkan 16,5 t CO2/år
165 t CO2/10 år (1 000 kWh ström = 0,6 t CO2-utsläpp)

Utrustning

Konstruktion

 • Tornkonstruktion med avtagbara sidoväggar
 • pulverlackerat ytskikt
 • alla använda material är CWC-fria
 • alla kalla delar i anläggningen är isolerade
 • integrerat elskåp med elektronisk styrning
 • luft-/luft- och luft-/kylmedelsvärmeväxlare i rostfritt stål
 • intern tryckluftsrördragning av koppar
 • Kondensatavskiljarsystem
 • elektronisk kondensatavledare
 • ovanliggande tryckluftsanslutningar
 • levereras med köldmedia och kylmedel påfyllt

Panel

 • Visning av energibesparing
 • nuvarande tryckluftsflöde och tryckdaggpunkt
 • tvåraders klartextdisplay
 • tre LED-statusindikatorer
 • 10 valbara språk
 • TILL/FRÅN-knapp
 • testknapp för elektronisk kondensatavledare
 • tre programmeringsknappar för timern
 • Bekräftelsetangent
 • Huvudströmbrytare

Kylmedelskrets

 • hermetiskt tillslutet kylsystem
 • Scroll-kylmedelskompressor med behovsanpassad kylmedelskomprimering

Värmeväxlare av rostfritt stål

Luft/Luft- och Luft/Kylmedelväxlare är tillverkade av rostfritt stål och har därmed lång livslängd och är underhållsfria.

Tillval

 • integrerat mikrofilter FE i hus av rostfritt stål, monterat efter kondensatavskiljaren, monterat på den kallaste punkten
 • Vattenkyld version
 • Ytterligare språkmodul för panelen
 • Profibuss omvandlare
 • Övervakning av tryckdaggpunkten
 • Underhållspaket för 1 år och 5 år

Uppbyggnad och funktion
Konstruktionsschema för kyltork, TH och TI
 1. Kombinerad luft-/luft- och luft-/kylmedelsvärmeväxlare
 2. Kondensatavskiljare
 3. Kondensatdränering (ECO-DRAIN)
 4. Digital scroll-kylkompressor
 5. Vätskeavskiljare
 6. Kondensor
 7. Kylmedelsuppsamlingsbehållare
 1. Filtertork
 2. Siktglas
 3. Expansionsventil
 4. Givare expansionsventil
 5. Effektstyrventil
 6. Säkerhetstryckbegränsare, fläkt- och lågtrycksbrytare
 7. Tryckluftsinlopp och -utlopp
Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: