Grundmodellen av våra tryckluftstationer: SXC compact-serien


Har allt som behövs för en fullgod tryckluftsförsörjning

Tryckluftstationerna (*) i SXC-serien har Kaeser utvecklat för hantverksföretag. Under den robusta polyetenhuven på dessa platsbesparande stationer (endast 0,62 m²) återfinns alla komponenter som behövs för en fullgod tryckluftsförsörjning: en skruvkompressor med SIGMA-profil, en kyltork samt en tryckluftsbehållare.

Tryckluftstationerna i SXC-serien finns i följande varianter:

 • Tryck: 8, 11 eller 15 bar
 • Flödesområde: 0,26 – 0,80 m³/min

Dina fördelar

 • Anslut och börja arbeta:
  Det erforderliga rördragnings- och installationsarbetet är förhållandevis litet på våra komplettsystem. Det enda stationen behöver är en strömanslutning samt en anslutning till tryckluftsnätet. Du kan alltså börja arbeta direkt.
 • Skyddar mot korrosionsskador:
  Den inbyggda kyltorken gör att tryckluftstationen levererar hög tryckluftskvalitet och skyddar dina verktyg och maskiner mot korrosionsskador.
 • Enkelt underhåll:
  Efter att ha lyft av den lätta huven av rotationssintrad polyeten är alla underhållspunkter lätt åtkomliga. Den elektroniska kondensatavledaren kan kontrolleras genom ett galler. Underhållet är enkelt och effektivt.

* Denna serie torkar innehåller fluorerad växthusgas. Alla modeller innehåller kylmedlet R-513A (global uppvärmningspotential 631).

Lönsam tack vare låga livscykelkostnader
Livscykelkostnader

Vårt helhetskoncept för optimal lönsamhet: Maximal effektivitet, användarvänlighet, enkelt underhåll samt ett globalt service- och rådgivningsnätverk med snabba svarstider.

 

SXC-tryckluftstationen i detalj

Utrustning

Hela anläggningen

SXC-service – avtagbar huv
 • Levereras driftklar
 • Helautomatisk
 • Superljuddämpad
 • Vibrationsisolerat
 • Rotationssintrad, dubbelmantlad polyetenhuv
 • Optimal åtkomst av alla underhållspunkter tack vare avtagbar huv

Ljuddämpning

 • Ljuddämpningshuv
 • Vibrationsfästen
 • Dubbelt vibrationsdämpad

Elmotor

 • Energibesparande motor (IE3)
 • Tyskt kvalitetsfabrikat
 • IP 54
 • Isolationsklass F som ytterligare reserv

Skruvkompressorblock

Jämfört med konventionella profiler behöver SIGMA-profilrotorer ca 10 till 20 % mindre energi för att leverera samma mängd tryckluft.

Kilremsdrift

 • Underhållsfri elastisk rem
 • Behöver inte spännas i efterhand

Kylvätske- och ventilationskrets

 • Torrluftfilter med bikakestruktur
 • Inlopp med backventil
 • Pneumatisk avluftningsventil
 • Kylvätskebehållare med separat placerad avskiljarpatron
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Mikrofilter i kylvätskekretsen

Kylning

 • luftkyld
 • Aluminiumkylare för kylvätska med separat fläktmotor
 • Extra fläkt på drivmotoraxeln
 • Automatisk varmkörningsreglering (endast aktiv vid mycket låg utnyttjandegrad)

Tryckluftsbehållare

 • Invändig rostskyddsbehandling
 • Elektroniskt styrd kondensatavledare

Styrning SIGMA CONTROL BASIC

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL BASIC

 • Elektroniskt reglerings- och övervakningssystem
 • Piktogram
 • Stor display
 • Start-stopp-reglering
 • Övervakning av: rotationsriktning, systemtryck, kompressionssluttemperatur, kyltork
 • Visning av mätdata: nättryck, frånkopplingstryck, kompressionssluttemperatur
 • Visning av statusdata: anläggningsstatus, fel föreligger, dags för underhåll
 • Visning av: timräknare för service, pålast och kompressordrift
 • Inställbart serviceintervall
 • Välj tryck- och temperaturenhet (bar/psi/MPa/°C/°F)
 • Anläggningens börtryck kan reduceras individuellt
 • Nödstoppsbrytare
 • Potentialfri kontakt ”Motor går”
 • Elektronisk tryckgivare

Elkomponenter

 • Elskåp IP 54
 • Automatisk Y/D-start (fr.o.m. 3 kW)
 • Överströmsskydd
 • Styrtransformator

Kyltork

 • Elskåp IP 54
 • Automatisk Y/D-start (fr.o.m. 3 kW)
 • Överströmsskydd
 • Styrtransformator
 • Innehåller fluoriderad växthusgas R-513A
Konstruktionsschema för SXC-serien
Konstruktionsschema – SXC
 1. Luftfilter
 2. Kompressorblock
 3. Drivmotor
 4. Automatisk remspänning
 5. Vätskeavskiljarbehållare
 6. Kylare
 7. Tryckluftsbehållare
 8. Kondensatavledare ECO-DRAIN
 9. Kyltork
 10. Tryckluftsutlopp
 11. Reglerventil
Tekniska data

Grundutförande

ModellSXC 3 SXC 4 SXC 6
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 0,34 0,26 0,45 0,36 0,26 0,6 0,48 0,37
max. övertryck bar 8 11 8 11 15 8 11 15
Motorns nominella effekt kW 2,2 3 4
KyltorkCT 4 CT 4 CT 8
Behållarvolym l 215 215 215
Mått B x D x H mm 620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480
TryckluftsanslutningG ¾ G ¾ G ¾
Ljudtrycksnivå dB(A) 68 69 69
Vikt kg 285 285 290

ModellSXC 8
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 0,8 0,67 0,54
max. övertryck bar 8 11 15
Motorns nominella effekt kW 5,5
KyltorkCT 8
Behållarvolym l 215
Mått B x D x H mm 620 x 980 x 1.480
TryckluftsanslutningG ¾
Ljudtrycksnivå dB(A) 69
Vikt kg 300

Påbyggnadskyltork

ModellCT 4 CT 8
Effektförbrukning kW 0,18 0,28
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KylmedelR-513A R-513A
Drivhuseffekt631 631
Kylmedelsmängd kg 0,17 0,24
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,1 0,2
Hermetisk kylmedelskrets