Grundmodellen av våra tryckluftstationer: SXC compact-serien


Har allt som behövs för en fullgod tryckluftsförsörjning

Tryckluftstationerna i SXC-serien har Kaeser utvecklats för hantverksföretag. Under den robusta polyetenhuven på dessa platsbesparande stationer (endast 0,62 m²) återfinns alla komponenter som behövs för en fullgod tryckluftsförsörjning: en skruvkompressor med SIGMA-profil, en kyltork samt en tryckluftsbehållare.

Tryckluftstationerna i SXC-serien finns i följande varianter:

 • Tryck: 8, 11 eller 15 bar
 • Flödesområde: 0,26 – 0,80 m³/min

Dina fördelar

 • Anslut och börja arbeta:
  Det erforderliga rördragnings- och installationsarbetet är förhållandevis litet på våra komplettsystem. Det enda stationen behöver är en strömanslutning samt en anslutning till tryckluftsnätet. Du kan alltså börja arbeta direkt.
 • Skyddar mot korrosionsskador:
  Den inbyggda kyltorken gör att tryckluftstationen levererar hög tryckluftskvalitet och skyddar dina verktyg och maskiner mot korrosionsskador.
 • Enkelt underhåll:
  Efter att ha lyft av den lätta huven av rotationssintrad polyeten är alla underhållspunkter lätt åtkomliga. Den elektronisk kondensatavledaren kan kontrolleras genom ett galler. Underhållet är enkelt och effektivt.

Lönsam tack vare låga livscykelkostnader
Livscykelkostnader

Vårt helhetskoncept för optimal lönsamhet: Maximal effektivitet, användarvänlighet, enkelt underhåll samt ett globalt service- och rådgivningsnätverk med snabba svarstider.

 

SXC-tryckluftstationen i detalj

Utrustning

Hela anläggningen

SXC-service – avtagbar huv

 • Levereras driftklar
 • helautomatisk
 • superljuddämpad
 • vibrationsisolerat
 • Rotationssintrad, dubbelmantlad polyetenhuv
 • Optimal åtkomst av alla underhållspunkter tack vare avtagbar huv

Ljuddämpning

 • Ljuddämpningshuv
 • Vibrationsfästen
 • Dubbelt vibrationsdämpad

Elmotor

 • Energibesparande motor (IE2)
 • tyskt kvalitetsfabrikat
 • IP 54
 • Isolationsklass F som ytterligare reserv

Skruvkompressorblock

Jämfört med konventionella profiler behöver SIGMA-profilrotorer ca 10 till 20 % mindre energi för att leverera samma mängd tryckluft.

Kilremsdrift

 • Underhållsfri elastisk rem
 • Behöver inte spännas i efterhand

Kylvätske- och ventilationskrets

 • Torrluftfilter med bikakestruktur
 • Inlopp med backventil
 • Pneumatisk avluftningsventil
 • Kylvätskebehållare med separat placerad avskiljarpatron
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Mikrofilter i kylvätskekretsen

Kylning

 • luftkyld
 • Aluminiumkylare för kylvätska med separat fläktmotor
 • Extra fläkt på drivmotoraxeln
 • Automatisk varmkörningsreglering (endast aktiv vid mycket låg utnyttjandegrad)

Tryckluftsbehållare

 • Invändig rostskyddsbehandling
 • Elektroniskt styrd kondensatavledare

Styrning SIGMA CONTROL BASIC

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL BASIC

 • Elektroniskt reglerings- och övervakningssystem
 • Piktogram
 • Stor display
 • Start-stopp-reglering
 • Övervakning av: rotationsriktning, systemtryck, kompressionssluttemperatur, kyltork
 • Visning av mätdata: nättryck, frånkopplingstryck, kompressionssluttemperatur
 • Visning av statusdata: anläggningsstatus, fel föreligger, dags för underhåll
 • Visning av: timräknare för service, pålast och kompressordrift
 • Inställbart serviceintervall
 • Välj tryck- och temperaturenhet (bar/psi/MPa/°C/°F)
 • Anläggningens börtryck kan reduceras individuellt
 • Nödstoppsbrytare
 • Potentialfri kontakt ”Motor går”
 • Elektronisk tryckgivare

Elkomponenter

 • Elskåp IP 54
 • Automatisk Y/D-start (fr.o.m. 3 kW)
 • Överströmsskydd
 • Styrtransformator

Kyltork

 • Elskåp IP 54
 • Automatisk Y/D-start (fr.o.m. 3 kW)
 • Överströmsskydd
 • Styrtransformator
 • innehåller fluoriderad växthusgas R 134a

Konstruktionsschema för SXC-serien
Konstruktionsschema – SXC
 1. Luftfilter
 2. Kompressorblock
 3. Drivmotor
 4. Automatisk remspänning
 5. Vätskeavskiljarbehållare
 6. Kylare
 7. Tryckluftsbehållare
 8. Kondensatavledare ECO-DRAIN
 9. Kyltork
 10. Tryckluftsutlopp
 11. Reglerventil
Tekniska data

T-utförande

ModellSXC 3 SXC 4 SXC 6
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 0,34 0,26 0,45 0,36 0,26 0,6 0,48 0,37
max. övertryck bar 8 11 8 11 15 8 11 15
Motorns nominella effekt kW 2,2 3 4
Behållarvolym l 215 215 215
Mått B x D x H mm 620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480
TryckluftsanslutningG ¾ G ¾ G ¾
Ljudtrycksnivå dB(A) 68 69 69
Vikt kg 285 285 290
KyltorkCT 4 CT 4 CT 8

ModellSXC 8
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 0,8 0,67 0,54
max. övertryck bar 8 11 15
Motorns nominella effekt kW 5,5
Behållarvolym l 215
Mått B x D x H mm 620 x 980 x 1.480
TryckluftsanslutningG ¾
Ljudtrycksnivå dB(A) 69
Vikt kg 300
KyltorkCT 8