Grundmodellen av våra tryckluftstationer: SXC compact-serien


Har allt som behövs för en fullgod tryckluftsförsörjning

Tryckluftstationerna (*) i SXC-serien har Kaeser utvecklat för hantverksföretag. Under den robusta polyetenhuven på dessa platsbesparande stationer (endast 0,62 m²) återfinns alla komponenter som behövs för en fullgod tryckluftsförsörjning: en skruvkompressor med SIGMA-profil, en kyltork samt en tryckluftsbehållare.

Tryckluftstationerna i SXC-serien finns i följande varianter:

 • Tryck: 8, 11 eller 15 bar
 • Flödesområde: 0,26 – 0,80 m³/min

Dina fördelar

 • Anslut och börja arbeta:
  Det erforderliga rördragnings- och installationsarbetet är förhållandevis litet på våra komplettsystem. Det enda stationen behöver är en strömanslutning samt en anslutning till tryckluftsnätet. Du kan alltså börja arbeta direkt.
 • Skyddar mot korrosionsskador:
  Den inbyggda kyltorken gör att tryckluftstationen levererar hög tryckluftskvalitet och skyddar dina verktyg och maskiner mot korrosionsskador.
 • Enkelt underhåll:
  Efter att ha lyft av den lätta huven av rotationssintrad polyeten är alla underhållspunkter lätt åtkomliga. Den elektroniska kondensatavledaren kan kontrolleras genom ett galler. Underhållet är enkelt och effektivt.

* Denna serie torkar innehåller fluorerad växthusgas. Alla modeller innehåller kylmedlet R-513A (global uppvärmningspotential 631).

Total ägandekostnad (TCO) för KAESER skruvkompressorer
Livscykelkostnader
Investerings- och underhållskostnaderna för en kompressor utgör bara en liten del av dess totala livscykelkostnader. Energikostnaderna utgör den största andelen av de totala livscykelutgifterna. Med KAESER skruvkompressorer uppnår du en betydande minskning av dina energikostnader. Våra värmeåtervinningssystem medger också ytterligare besparingar.
 

SXC-tryckluftstationen i detalj

Utrustning

Hela anläggningen

SXC-service – avtagbar huv
 • Levereras driftklar
 • Helautomatisk
 • Superljuddämpad
 • Vibrationsisolerat
 • Rotationssintrad, dubbelmantlad polyetenhuv
 • Optimal åtkomst av alla underhållspunkter tack vare avtagbar huv

Ljuddämpning

 • Ljuddämpningshuv
 • Vibrationsfästen
 • Dubbelt vibrationsdämpad

Elmotor

 • Energibesparande motor (IE3)
 • Tyskt kvalitetsfabrikat
 • IP 54
 • Isolationsklass F som ytterligare reserv

Skruvkompressorblock

Jämfört med konventionella profiler behöver SIGMA-profilrotorer ca 10 till 20 % mindre energi för att leverera samma mängd tryckluft.

Kilremsdrift

 • Underhållsfri elastisk rem
 • Behöver inte spännas i efterhand

Kylvätske- och ventilationskrets

 • Torrluftfilter med bikakestruktur
 • Inlopp med backventil
 • Pneumatisk avluftningsventil
 • Kylvätskebehållare med separat placerad avskiljarpatron
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Mikrofilter i kylvätskekretsen

Kylning

 • luftkyld
 • Aluminiumkylare för kylvätska med separat fläktmotor
 • Extra fläkt på drivmotoraxeln
 • Automatisk varmkörningsreglering (endast aktiv vid mycket låg utnyttjandegrad)

Tryckluftsbehållare

 • Invändig rostskyddsbehandling
 • Elektroniskt styrd kondensatavledare

Styrning SIGMA CONTROL BASIC

Kompressorsteuerung SIGMA CONTROL BASIC
 • Elektroniskt reglerings- och övervakningssystem
 • Piktogram
 • Stor display
 • Start-stopp-reglering
 • Övervakning av: rotationsriktning, systemtryck, kompressionssluttemperatur, kyltork
 • Visning av mätdata: nättryck, frånkopplingstryck, kompressionssluttemperatur
 • Visning av statusdata: anläggningsstatus, fel föreligger, dags för underhåll
 • Visning av: timräknare för service, pålast och kompressordrift
 • Inställbart serviceintervall
 • Välj tryck- och temperaturenhet (bar/psi/MPa/°C/°F)
 • Anläggningens börtryck kan reduceras individuellt
 • Nödstoppsbrytare
 • Potentialfri kontakt ”Motor går”
 • Elektronisk tryckgivare

Elkomponenter

 • Elskåp IP 54
 • Automatisk Y/D-start (fr.o.m. 3 kW)
 • Överströmsskydd
 • Styrtransformator

Kyltork

 • Elskåp IP 54
 • Automatisk Y/D-start (fr.o.m. 3 kW)
 • Överströmsskydd
 • Styrtransformator
 • Innehåller fluoriderad växthusgas R-513A
Konstruktionsschema för SXC-serien
Konstruktionsschema – SXC
 1. Luftfilter
 2. Kompressorblock
 3. Drivmotor
 4. Automatisk remspänning
 5. Vätskeavskiljarbehållare
 6. Kylare
 7. Tryckluftsbehållare
 8. Kondensatavledare ECO-DRAIN
 9. Kyltork
 10. Tryckluftsutlopp
 11. Reglerventil
Tekniska data

Grundutförande

ModellSXC 3 SXC 4 SXC 6
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 0,34 0,26 0,45 0,36 0,26 0,6 0,48 0,37
max. övertryck bar 8 11 8 11 15 8 11 15
Motorns nominella effekt kW 2,2 3 4
KyltorkCT 4 CT 4 CT 8
Behållarvolym l 215 215 215
Mått
B x D x H mm
620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480
TryckluftsanslutningG ¾ G ¾ G ¾
Ljudtrycksnivå dB(A) 68 69 69
Vikt kg 285 285 290

ModellSXC 8
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 0,8 0,67 0,54
max. övertryck bar 8 11 15
Motorns nominella effekt kW 5,5
KyltorkCT 8
Behållarvolym l 215
Mått
B x D x H mm
620 x 980 x 1.480
TryckluftsanslutningG ¾
Ljudtrycksnivå dB(A) 69
Vikt kg 300

Påbyggnadskyltork

ModellCT 4 CT 8
Effektförbrukning kW 0,18 0,28
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KylmedelR-513A R-513A
Drivhuseffekt631 631
Kylmedelsmängd kg 0,17 0,24
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,1 0,2
Hermetisk kylmedelskrets