Vätskeinsprutade skruvkompressorer med två kompressorenheter: HSD-serien

Du får större flöde på mindre yta

För serie HSD byggde vi in två kompressorer i ett och samma hus. Båda enheterna är komplett utrustade med egen 1:1-direktdrift, egen SIGMA CONTROL-styrning samt eget kylsystem. Tekniska data för serien:

 • Tryck: 8,5, 12 eller 15 bar
 • Flödeshastighet: 10,1 – 89 m³/min

HSD-serien levereras med eller utan varvtalsreglerad drivning. Tack vare seriens stora flöden lämpar den sig särskilt väl för fordonsindustrin eller stålverk.

Dina fördelar

 • Hög flexibilitet på minimal yta:
  Två små kompressorer i ett och samma hus sparar mycket plats jämfört med en enda kompressorenhet med motsvarande prestanda. Tack vare detta kan anläggningen anpassas optimalt till olika förbrukningssituationer – tomgångstiderna minimeras och lönsamheten ökar.
 • Alltid tillgänglig:
  Var och en av de båda kompressorenheterna kan driftsättas separat. Om någon av enheterna slutar fungera finns fortfarande ca 50 % av flödet kvar.
 • Lägre strömförbrukning än normalt:
  I HSD-serien använder vi redan IE4-motorer, vilket hjälper dig att spara ström redan idag.
Nya kompressormodeller – nu ännu effektivare
Livscykelkostnader

För HSD-serien gäller:

 • SIGMA-profilen i nya HSD har vidareutvecklats med ännu bättre genomströmning
 • De redan minimala tryckförlusterna har blivit ännu mindre

Din fördel: upp till 6,5 % lägre strömförbrukning

 

Våra skruvkompressorer med två kompressorenheter i detalj

Utrustning

Hela anläggningen

 • driftklar
 • helautomatisk
 • superljuddämpad
 • vibrationsisolerat
 • Pulverlackerade paneler
 • Avsedd för omgivningstemperaturer upp till +45 °C
 • Underhållsvänlig konstruktion: Motorlager smörjbara från utsidan

Kompressorblock

 • Enstegs, med kylvätskeinsprutning för optimal kylning av rotorer
 • Original-Kaeser-skruvkompressorblock med energisnål SIGMA-profil
 • 1:1-direktdrift

Kylvätske- och ventilationskrets

 • Torrluftfilter med föravskiljning
 • Insugsljuddämpare
 • Pneumatisk inlopps- och avluftningsventil
 • Avskiljarbehållare för kylvätska med trestegs avskiljarsystem
 • Säkerhetsventil
 • Minimitryckbackventil
 • Termoventil och miljövänligt vätskefilter i kylvätskekretsen
 • Vattenkyld vätske- och tryckluftkylare
 • Cyklonavskiljare från Kaeser med elektroniskt styrd och energisnål kondensatavledare som arbetar utan tryckförlust
 • Rörsystem och cyklonavskiljare av rostfritt stål
 • Anläggning i vattenkylt utförande (standardutförande): Vätske- och tryckluftsefterkylare utförda som plattvärmeväxlare eller rörvärmeväxlare

Värmeåtervinning (tillval)

 • Kan utrustas med integrerad vätske-vatten-plattvärmeväxlare och extra vätsketermoventil
 • Utvändiga anslutningar

Kylning

 • Vattenkyld (standardutförande)
 • Lödd plattvärmeväxlare
 • Invändig systemventilation med två separat reglerbara kompletta fläktar

Elkomponenter

Super effektiv premium drivmotor IE4 Logga

 • Super Premium Efficiency-drivmotor IE4 med tre Pt100-temperaturgivare i lindningen för motorövervakning
 • Elskåp IP 54
 • Skåpventilation
 • Automatisk Y/D-start
 • Överlastrelä
 • Styrtransformator

SIGMA CONTROL 2

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2

 • Gränssnitt/datakommunikation: RS 232 för modem, RS 485 för en andra kompressor i sekventiell drift
 • Profibus (DP) för datanät
 • Ergonomisk kontrollpanel: Ljusfunktioner (röd, gul och grön LED/lysdiod) för visning av driftläget
 • Klartext-display med fyra rader
 • 30 språk kan väljas
 • Soft-touch-knappar med symboler
 • Visning av belastning
 • Helautomatisk, autonom övervakning av kompressionstemperatur, motorström, kompressionens rotationsriktning, luftfilter, vätskefilter, avskiljarpatron
 • Visning av mätdata
 • Timräknare för kompressorns huvudkomponenter
 • Servicetimräknare
 • Visning av statusdata
 • Händelseinformationsminne

Funktionsschema
Konstruktionsschema för HSD-tryckluftsstationer
 1. Luftfilter
 2. Inloppsventil
 3. Elmotor
 4. Skruvkompressorblock
 5. Avskiljare med separatorfilter
 1. Kylvätskefilter
 2. Vätskekylare
 3. Tryckluftsefterkylare
 4. Cyklonavskiljare
 5. Kondensatavledare ECO-DRAIN
Tekniska data

Grundutförande

ModellHSD 662 HSD 722 HSD 782
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 66,4 54,44 43,72 72,4 59,48 47,87 78,4 65,31 53,07
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 360 400 450
Mått
B x D x H mm
3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72 72
Vikt kg 8.100 7.481 7.027 8.500 8.202 7.262 8.600 8.434 7.815

ModellHSD 842
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 84,4 71,15 58,27
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 500
Mått
B x D x H mm
3.570 x 2.145 x 2.350
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Vikt kg 8.700 8.666 8.368

SFC-utförande

ModellHSD 662 SFC HSD 782 SFC HSD 842 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,4 - 66,32 8,5 - 57,47 11,9 - 77,83 10 - 65,47 8 - 55,78 11,9 - 87,33 10 - 74,41 8 - 63,44
max. övertryck bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 382 410 515
Mått
B x D x H mm
4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73 74 75
Vikt kg 9.100 8.967 9.600 9.113 8.980 10.100 9.934 9.315

Vallourec
En rund sak

Tryckluft för säkerheten

Skruvkompressorer från Kaeser säkerställer tillförlitligt och energieffektivt tillverkningen av stålrörskolosser på flera ton hos Vallourec.

Referensprojekt Vallourec