Stora kompressorer för upp till 34 m³/min (1 200 cfm)

Tillförlitliga maratonlöpare med bästa möjliga miljövärden

Oavsett om de är separata aggregat eller vid samkörning: Våra stora kompressorer ger högsta möjliga tryckluftskvalitet med maximal tillgänglighet. För de är konstruerade för kontinuerlig drift från första början. Nästa generations motor- och styrningstekniker ger utomordentlig förbruknings- och miljöbalansräkning.

 • Maximala tryck på upp till 14 bar
 • tryckluftsbehandling som tillval
 • olika chassin och stationära konstruktionsvarianter
 • Fleet Management via GPS som tillval
 • Raffinaderiutrustning som tillval

Dina fördelar

 • Framtidssäker, miljövänlig:
  Den mycket moderna dieselmotorn från Mercedes-Benz med SCR-katalysator uppfyller normen för de europeiska avgasklasserna IIIB (M350) och IV (M250).
 • Energibesparande fläkt:
  Den behovsanpassade varvtalsregleringen hos fläkten med viskokoppling sparar upp till 5 % bränsle.
 • Minimala stilleståndstider:
  M250 och M350 går ett helt skift utan problem utan tankning och är extra tidsbesparande att underhålla.
Total ägandekostnad (TCO) för KAESER skruvkompressorer
Livscykelkostnader
Investerings- och underhållskostnaderna för en kompressor utgör bara en liten del av dess totala livscykelkostnader. Energikostnaderna utgör den största andelen av de totala livscykelutgifterna. Med KAESER skruvkompressorer uppnår du en betydande minskning av dina energikostnader. Våra värmeåtervinningssystem medger också ytterligare besparingar.
 

Våra stora kompressorer i detalj

SIGMA CONTROL MOBIL

Framtidens kompressorstyrning

SIGMA CONTROL MOBIL

Styrningen SIGMA CONTROL MOBIL optimerar tryckluftstillgängligheten och bränsleeffektiviteten med åtkomst till den elektroniska motorstyrningen. Den är stöt- och vibrationstålig och uppfyller elkapslingsklassen IP 65.
Till funktionerna hör förutom driftövervakningen även den exakta systemdiagnosen.

Enklaste möjliga användning sparar tid

Tack vare den självinstruerande användarguiden är det möjligt att hantera anläggningen med bara tre knappar.
Vid behov stänger kompressorns övervakningsautomatik själv av den. 

Exakt tryckjustering sparar bränsle

Anläggningstrycket kan med hjälp av piltangenter ställas in exakt ner till 0,1 bar direkt på SIGMA CONTROL MOBIL.
Förutom ökad flexibilitet vid användningen betyder det en betydligt lägre bränsleförbrukning i kombination med den elektroniska inloppsventilregleringen, framför allt i dellastområdet.

Utrustningsvarianter

Lasttillval

Den försänkta kranöglan och truckurtagen sörjer för enkel lastning.

Chassialternativ

M250

Chassit med en axel kan alternativt utrustas med påskjutsbroms eller ABS-tryckluftsbroms.

M350

För fabriks- eller byggarbetsplatstrafik finns versionen med tandem- eller styraxel med parkeringsbroms.
För dragning på allmän väg kan anläggningen utrustas med tandemaxel med tryckluftsbroms inkl. ABS och 24 V-belysning.

Stationära varianter

Det stabila chassit ger en säker uppställning utomhus.
För överbyggnader kan den stationära versionen utrustas med maskinfötter som kan skruvas fast i golvet.

Slutet oljetråg

Det slutna oljetråget i riskområdet fångar genast upp vätskor, för att förhindra att omedelbara markföroreningar uppstår.
Avloppshålen är tätade med låsskruvar.

Raffinaderiutrustning

En certifierad gnistsläckare kan levereras för användning i raffinaderier.
Motorstängningsventilen stänger automatiskt av anläggningen vid insugning av brännbara gaser.

MOBILAIR Fleet Management

Realtidsinformation via GPS

MOBILAIR Fleet Management

Genom ett tillval (som standard för M500-2) i anläggningens integrerade GPS/GSM-modem får användaren onlineinformation om det tekniska tillståndet på sin anläggning. Vid fel ges ett felmeddelande med en feldiagnos från systemet.
Förutom den alltid uppdaterade drifttidräknaren och platsangivningen hjälper systemet med utvärdering av anläggningens utnyttjande och underhållsplanering.

Tekniska data

Tekniska data samt tillgängligheten hittar du i den här broschyren: