Mobil oljefri skruvkompressor upp till 45,8 m³/min (1 600 cfm)

Den nya standarden i 50 kubikmetersklassen

Vårt flaggskepp M500-2 förenar fördelarna med en tvåstegs oljefritt komprimerande skruvkompressor med fördelarna hos en mobil enhet: högsta möjliga tryckluftsmängd och -kvalitet med maximal flexibilitet.

 • Tryckluftefterkylare som standard
 • Fleet Management via GPS som standard
 • Raffinaderiutrustning som standard – inklusive certifierad gnistsläckare, motorstängningsventil och slutet oljetråg
 • många uppställningshjälpmedel (chassi med parkeringsbroms, kran- och surrningsöglor, truckurtag)

För stora tryckluftförbrukare i industrin säkerställer M500-2 tryckluftsförsörjningen även vid underhålls- eller ombyggnadsarbeten. Ytterligare användningsområden är raffinaderier – t.ex. för att spola rent rörledningar.
Som en perfekt lagmedlem passar den lätt in i befintliga system.

Dina fördelar

 • Framtidssäker och miljövänlig:
  Den inbyggda pålitliga och emissionssnåla Caterpillar-dieselmotorn uppfyller tack vare det integrerade sotpartikelfiltret europeisk avgasklass IV.
 • Kontinuerligt högsta möjliga effektivitet:
  Tack vare en innovativ specialbeläggning som tål temperaturer på upp till 300 °C visar de blästrade och fosfaterade rotorerna ingen mätbar nötning även efter många års användning.
 • Minimala stilleståndstider:
  Tack vare sin stora bränsletank klarar M500-2 två skift efter varandra och kan t.o.m. drivas kontinuerligt med hjälp av en extern tank.
Total ägandekostnad (TCO) för KAESER skruvkompressorer
Livscykelkostnader
Investerings- och underhållskostnaderna för en kompressor utgör bara en liten del av dess totala livscykelkostnader. Energikostnaderna utgör den största andelen av de totala livscykelutgifterna. Med KAESER skruvkompressorer uppnår du en betydande minskning av dina energikostnader. Våra värmeåtervinningssystem medger också ytterligare besparingar.
 

Våra mobila oljefritt komprimerande kompressorer i detalj

SIGMA CONTROL MOBIL

Framtidens kompressorstyrning

SIGMA CONTROL MOBIL

Styrningen SIGMA CONTROL MOBIL optimerar tryckluftstillgängligheten och bränsleeffektiviteten med åtkomst till den elektroniska motorstyrningen. Den är stöt- och vibrationstålig samt uppfyller elkapslingsklassen IP 65.
Till funktionerna hör förutom driftövervakningen även den exakta systemdiagnosen.

Enklaste möjliga användning sparar tid

Tack vare den självinstruerande användarguiden är det möjligt att hantera anläggningen med bara tre knappar.
Vid behov stänger kompressorns övervakningsautomatik själv av den. 

Exakta inställningar

Anläggningstrycket kan med hjälp av piltangenter ställas in exakt ner till 0,1 bar direkt på displayen hos SIGMA CONTROL mobil, liksom även temperaturen vid tryckluftsutloppet, som på detta sätt kan anpassas exakt för efterkopplade tryckluftsbehandlingskomponenter.

Raffinaderiutrustning som standard

Slutet oljetråg

Det slutna oljetråget för riskområden fångar genast upp vätskor, för att förhindra att omedelbara markföroreningar uppstår.
Avloppshålen är tätade med låsskruvar.

Gnistsläckare

En certifierad gnistsläckare är monterad redan från fabrik för användning i områden med explosionsrisk.

Stängningsventil

Motorstängningsventilen stänger automatiskt av anläggningen vid insugning av brännbara gaser.

MOBILAIR Fleet Management

Realtidsinformation via GPS

MOBILAIR Fleet Management

Genom ett tillval (som standard för M500-2) i anläggningens integrerade GPS/GSM-modem får användaren onlineinformation om det tekniska tillståndet på sin anläggning. Vid fel ges ett felmeddelande med en feldiagnos från systemet.
Förutom den alltid uppdaterade drifttidräknaren och platsangivningen hjälper systemet med utvärdering av anläggningens utnyttjande och underhållsplanering.