Sparar inte bara plats – den kompakta booster-anläggningen DN C


Världsunikt – vårt kraftpaket på 2,35 m²

Detta kompletta system har det som krävs: Med ny design, på bara hälften så stor yta som tidigare, har DN C både ett stilfullt yttre och inre. Det nya arrangemanget av komponenterna garanterar inte bara optimerad kylluftsstyrning – utan även bättre åtkomst vid underhåll.

Även den uppdaterade SIGMA CONTROL 2-styrningen har flera nya övervaknings- och styrmöjligheter med många gränssnitt, även för överordnade samkörningsenheter – med dynamisk reglering.

Prestandaparametrar:

 • 22–45 kW
 • Förtryck upp till 13 bar – sluttryck upp till 45 bar
 • Flöde: 2,9–19,60 m³/min

Tillvalsfunktioner:

Systemet är även tillgängligt som luft- eller vattenkyld version. Som tillval finns även möjlighet till kvävgasproduktion resp. den slutna varianten utan extern luft (N2-version).

Användningsmöjligheter:

PET-flasktillverkning, processluftstillämpningar, kvävgasproduktion, högtryck för testlägen (t.ex. bromsar, kylare o.s.v.), testlägen för tryckprovningar, sprängtrycksprovningar och impulsprovningar.

Dina fördelar

 • Utrymmesbesparande:
  Det världsunika kompakta systemet är litet men ändå kraftfullt: inga kompromisser vad gäller effekt, tillförlitlighet och energieffektivitet!
 • Låg installationskostnad:
  DN C levereras klar för elektrisk anslutning. Systemet kan, även vid självövervakning, konfigureras för många olika användningsfall.
 • Spara servicekostnader:
  tack vare ny konstruktion med åtkomst framifrån! Den nya anordningen av komponenterna gör det möjligt. Det minskar underhållstiden, t.ex. vid ett rembyte.

Spara energikostnader
Livscykelkostnader

Högklassiga Premium Efficiency-elmotorer har en mycket hög verkningsgrad och därför en ytterst låg strömförbrukning. Den låga driftstemperaturen är ytterligare en fördel.

 

Produktdetaljer

Ny konstruktion för bättre hantering, ökad effektivitet och flexibilitet
Booster-kompaktanläggning, serie DN C (baksida)

 • Ökad hållbarhet:
  Motor och kompressorblock är frånkopplade från resten av maskinen. Därmed är elskåpet, kylaren, fläkten och ledningarna mycket mindre påverkade av vibrationer.
 • Optimerad åtkomst för underhållsarbeten:
  Vy från sidan med monterad luftkylare – bättre åtkomst även här tack vare panel som lätt kan avlägsnas
 • Förbättring vid underhållsarbeten:
  Rembyte, underhåll av magnetventilen (kvävgasutförande) eller byte av smutsfångaren vid inloppsventilen

Exempelkonstruktion

Den nya komplettlösningen – i en tryckluftstation

Tryckluftsstation med booster-kompaktanläggning ur DN C-serien
Konstruktionsschema
Komponenter i booster-kompaktanläggning, serie DN C (framsida)
 1. Flexibel slangledning, sluttryckssidan
 2. Backventil mellan samlingsledning och efterkylare
 3. Flexibel slangledning, förtryckssidan
 1. Cylinderlock med ny utformning
 2. Stor samlingsledning för sänkning av pulsationen
 3. Dämpningselement
Tekniska data DN 22C

Grundutförande

ModellDN 22C 5/25 bar DN 22C 7,5/25 bar DN 22C 7,5/30 bar
Förtryck bar 5 7,5 7,5
Sluttryck bar 25 25 30
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,75 6,91 6,16
Insugsvolymflöde m³/min 6,29 8,31 7,72
Luftflöde m³/min 1,05 0,98 0,91
Varvtal kompressorblock 1/min 1.315 1.227 1.139
Antal kolvar 3 3 3
Motorns nominella effekt kW 22 22 22
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.270 1.270 1.270

ModellDN 22C 7,5/35 bar DN 22C 10/25 bar DN 22C 10/40 bar
Förtryck bar 7,5 10 10
Sluttryck bar 35 25 40
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,32 9,09 5,99
Insugsvolymflöde m³/min 7,01 10,37 7,68
Luftflöde m³/min 0,82 0,94 0,7
Varvtal kompressorblock 1/min 1.034 1.183 876
Antal kolvar 3 3 3
Motorns nominella effekt kW 22 22 22
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.270 1.270 1.270

ModellDN 22C 13/20 bar DN 22C 13/30 bar
Förtryck bar 13 13
Sluttryck bar 20 30
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,19 10,27
Insugsvolymflöde m³/min 14,18 11,53
Luftflöde m³/min 1,01 0,82
Varvtal kompressorblock 1/min 1.271 1.034
Antal kolvar 3 3
Motorns nominella effekt kW 22 22
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.270 1.270

Tekniska data DN 30C

Grundutförande

ModellDN 30C 5/25 bar DN 30C 7,5/25 bar DN 30C 7,5/35 bar
Förtryck bar 5 7,5 7,5
Sluttryck bar 25 25 35
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,11 8,92 7,02
Insugsvolymflöde m³/min 7,85 10,68 9,07
Luftflöde m³/min 1,31 1,26 1,06
Varvtal kompressorblock 1/min 1.139 1.095 929
Antal kolvar 3 3 3
Motorns nominella effekt kW 30 30 30
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.370 1.370 1.470

ModellDN 30C 10/25 bar DN 30C 10/45 bar DN 30C 13/20 bar
Förtryck bar 10 10 13
Sluttryck bar 25 45 20
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 11,35 6,98 16,74
Insugsvolymflöde m³/min 13,05 9,06 18,29
Luftflöde m³/min 1,19 0,82 1,31
Varvtal kompressorblock 1/min 1.034 1.034 1.139
Antal kolvar 3 3 3
Motorns nominella effekt kW 30 30 30
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.370 1.370 1.370

ModellDN 30C 13/45 bar
Förtryck bar 13
Sluttryck bar 45
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,53
Insugsvolymflöde m³/min 11,53
Luftflöde m³/min 0,82
Varvtal kompressorblock 1/min 1.034
Antal kolvar 3
Motorns nominella effekt kW 30
Ljudtrycksnivå dB(A) 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.370

Tekniska data DN 37C

Grundutförande

ModellDN 37C 5/20 bar DN 37C 7,5/30 bar DN 37C 10/25 bar
Förtryck bar 5 7,5 10
Sluttryck bar 20 30 25
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 7,36 9,39 12,98
Insugsvolymflöde m³/min 9,06 11,54 14,93
Luftflöde m³/min 1,51 1,36 1,36
Varvtal kompressorblock 1/min 1.315 1.183 1.183
Antal kolvar 3 3 3
Motorns nominella effekt kW 37 37 37
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.400 1.400 1.400

ModellDN 37C 10/40 bar DN 37C 13/20 bar DN 37C 13/35 bar
Förtryck bar 10 13 13
Sluttryck bar 40 20 35
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,96 18,59 13,57
Insugsvolymflöde m³/min 12,38 20,41 15,76
Luftflöde m³/min 1,12 1,46 1,12
Varvtal kompressorblock 1/min 981 1.271 981
Antal kolvar 3 3 3
Motorns nominella effekt kW 37 37 37
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.500 1.400 1.400

Tekniska data DN 45C

Grundutförande

ModellDN 45C 7,5/25 bar DN 45C 7,5/30 bar DN 45C 10/25 bar
Förtryck bar 7,5 7,5 10
Sluttryck bar 25 30 25
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,74 9,75 14,41
Insugsvolymflöde m³/min 12,83 11,97 16,6
Luftflöde m³/min 1,51 1,41 1,51
Varvtal kompressorblock 1/min 1.315 1.227 1.315
Antal kolvar 3 3 3
Motorns nominella effekt kW 45 45 45
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.410 1.410 1.410

ModellDN 45C 10/35 bar DN 45C 13/20 bar DN 45C 13/45 bar
Förtryck bar 10 13 13
Sluttryck bar 35 20 45
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 12,9 19,21 13,77
Insugsvolymflöde m³/min 15,49 21,12 16,61
Luftflöde m³/min 1,41 1,51 1,19
Varvtal kompressorblock 1/min 1.227 1.315 1.034
Antal kolvar 3 3 3
Motorns nominella effekt kW 45 45 45
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 78
Anslutning tryckluft på förtryckssidanG 2 G 2 G 2
Anslutning tryckluft på sluttryckssidanG 1½ G 1½ G 1½
Mått
B x D x H mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Vikt kg 1.410 1.410 1.410