Nya högeffektiva filter från Kaeser Kompressorer

Alla som behöver tryckluft av högre kvalitet kommer inte undan en uppgradering med filtrering. Tack vare de nya filtren från Kaeser sker detta nu ännu energisnålare än hittills.

Filter för tryckluftsbehandling
De nya filtren från Kaeser ger enastående filtreringseffektivitet vid samtidigt låg tryckförlust.


Kaeser Kompressorer lanserar filter som ger ett extremt lågt differenstryck och samtidigt enastående filtreringseffektivitet. Lågt differenstryck innebär ett lägre energibehov. Men detta i sig hjälper inte, om inte filterkapaciteten samtidigt uppnår den önskade tryckluftskvaliteten. Filtren från Kaeser kan både och: Deras kapacitet har fastställts enligt kvalitetsnormen för filter ISO 12500-1 och har kontrollerats och bekräftats av ett oberoende organ. I enlighet med detta uppnår det nya djupplisserade aerosolfiltret KE (Kaeser Extra) en resterande aerosolhalt på 0,01 mg/m³ vid ett mättnadsdifferenstryck på maximalt 200 mbar.  

Serien omfattar sammanlagt fyra elementgrader för filtrering av aerosoler, partiklar och oljeångor. Med dem kan tryckluften produceras i alla renhetsklasser i enlighet med ISO 8573-1, allt efter behov. De innovativa filtren från Kaeser kan användas upp till 16 bar och en tryckluftsingångstemperatur på 66 °C och finns i nya husstorlekar, inledningsvis med en produktionsmängd på 14,2 m³/min.

Behovsenlig tryckluftsrenhet med låg energi

Detta möjliggörs genom ett elementhuvud med helt ny design. Bakom den patenterade designen ligger mycket kompetens från Kaeser. Den gör att flödet styrs mjukt och styr tryckluften på ett sådant sätt att filtermedierna, som också har fått en innovativ design, används jämnt. Därutöver ger särskilt stora filterytor optimala filtreringshastigheter. Därigenom uppnås en hög filtreringseffektivitet vid samtidigt minimal tryckförlust.

Felfritt elementbyte

Filtrets huvud och kåpa är kopplade till varandra genom en bajonettförslutning. Tack vare en innovativ tvångsstyrning placeras de alltid automatiskt tätande till varandra vid byte av element samt packning till hus och element. En låsskruv fixerar kåpan i sitt ändläge och tätar samtidigt filterhuset. Vid felaktig montering går kopplingen inte att stänga och det hörs att tryckluft strömmar ut.

Lätt monterat hus med lång livslängd

Huset till filtren från Kaeser består av korrosionsbeständigt aluminium och är ytterligare skyddat genom ett passiviseringslager för en extra lång livslängd. För att installationen ska vara så enkel som möjligt kan huset levereras med tryckluft-kopplingsfläns i olika märkbreddar. Därutöver finns det olika tillvalsutrustningar och omfattande tillbehör.

Kaesers väl indelade filterprogram möjliggör att man uppfyller samtliga tryckluftskvalitetsklasser i enlighet med ISO 8573-1 på ett pålitligt och ekonomiskt sätt. Filtren är skräddarsydda till kompressorer och ytterligare uppgraderingskomponenter och kan kombineras i enlighet med användningen.

14. 07 14 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Filter för tryckluftsbehandling

De nya filtren från Kaeser ger enastående filtreringseffektivitet vid samtidigt låg tryckförlust.

Hämta bild 1 (JPG, 713 KB)