Byggkompressorer Mobilair 36-G och 45-G

Där man använder mobil tryckluft behövs ofta även elektricitet. För sådana och andra användningstillfällen har KAESER utvecklat byggkompressorerna Mobilair 36 och 45 med generator. De kombinerar hög prestanda med användarvänlighet, låg ljudvolym och låg bränsleförbrukning. Olika utrustningsvarianter gör dem till riktiga allround-kompressorer på byggarbetsplatsen.

Byggkompressor Mobilair 45
Den nya kompressorn Mobilair 45 med generator levererar samtidigt tryckluft och elektricitet till byggarbetsplatsen. Den är dessutom mycket ekonomisk och användarvänlig.

Den integrerade elektroniskt reglerade 8,5 (Mobilair 45) resp. 13 kVA-synkrongeneratorn (Mobilair 36) gör att man samtidigt som den producerar tryckluft kan ta ut växelström och trefasström. Det gör de mångsidiga kompressorerna till flexibla små "kraftverk" för byggarbetsplatsen: Sekundsnabbt producerar Mobilair 36 3,6 m³ och Mobilair 45 4,2 m³tryckluft per minut vid 7 bar och vid behov också elektricitet för byggbelysning, svetsverktyg och elverktyg. Generatorerna är underhållsfria och kan, beroende på tillämpning, ställas in för kontinuerlig drift eller för energisparande inkopplingsautomatik. Mobilair 45 finns dessutom även utan generator och i en version med 10 bar samt en kapacitet på 4,15 m³/min.

Utöver detta har båda modellerna mycket effektiv teknik: Grunden utgörs av ett energibesparande Kaeser skruvkompressorblock med "Sigma-profil". Det drivs utan överföringsförluster via en direktdrivning 1:1 av en snål, vattenkyld Kubota-dieselmotor. En regulator, som möjliggör en snabb, exakt anpassning av kompressorbelastningen till det faktiska tryckluftsbehovet och som dessutom är bränslesnål. Ytterligare tekniska kännetecken är automatisk driftövervakning, underhållsfri rördragning och superljuddämpning som standard. Anläggningen uppfyller naturligtvis ljudnivågränserna enl. direktivet 2000/14/EG.

Diverse olika utrustningsalternativ gör det möjligt att anpassa kompressorerna för olika användningsområden. Dessa inkluderar chassin som bromsas med tröghetsmomentet med fast eller justeringsbar dragstång, medar eller maskinfötter för stationär uppställning och en version för låga temperaturer för användning vid omgivningstemperatur ned till - 25 °C. Hos anläggningarna med tryckluftsbehandling kyls den genererade tryckluften till 7 °C över omgivningstemperaturen. Den lutande monteringen av tryckluftefterkylaren underlättar en tillförlitlig bortledning av bildat kondensat, som förångas med hjälp av de heta motoravgaserna. På så sätt undviks frostbildning tillförlitligt under den kalla årstiden. För att uppnå definierade tryckluftskvaliteter, såsom t.ex. för friskluftsförsörjning eller för betongsanering enligt ZTV-SIB, kan man i anslutning till efterkylaren och cyklonavskiljaren montera speciella behandlingskomponenter, såsom t. ex. filterkombinationer.

En särskild fördel ger den patenterade antifrostregleringen som är standardutrustning för modellerna utan tryckluftbehandling och de med tryckluftsvärmning: Den har en positiv effekt i växlingar av säsongerna där det ofta blir låga temperaturer genom att den skyddar tryckluftsverktygen mot isbildning och korrosionsskador.
Även när det gäller underhållsvänlighet och tillverkningskvalitet är maskinerna exemplariska: Samtliga underhållsställen är mycket lätta att nå genom den gasdämpade huven i karossen. Högkvalitativ zinkförbehandling och pulverlackering garanterar permanent rostskydd och att anläggningen behåller sitt värde länge.

10. 04 07 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Byggkompressor Mobilair 45

Den nya kompressorn Mobilair 45 med generator levererar samtidigt tryckluft och elektricitet till byggarbetsplatsen. Den är dessutom mycket ekonomisk och användarvänlig.

Hämta bild 1 (JPG, 107 KB)