Byggkompressor "Mobilair 135" med generator

Hur tryckluftsanvändningen på byggarbetsplatsen kan göras ännu pålitligare och effektivare med hjälp av högteknologi visas på kompressorn "Mobilair 135". Denna maskin - som är ett snålt kraftpaket och en tryckluftsmultitalang i en - är utrustad med den effektiva anläggningsstyrningen "Sigma Control Mobil" (SCM) och som tillval en GPS-/GSM-spårningsfunktion*.

Byggkompressor Mobilair 135
Hög kapacitet, låg bränsleförbrukning, mångsidiga användningsmöjligheter, optimerad trycklufts- och elproduktion på samma gång samt GPS-/GSM-spårningsfunktion (tillval) - det är vad som huvudsakligen kännetecknar byggkompressorn "Mobilair 135" med 15 eller 23 kVA-generator.

"Mobilair 135" drivs av en fyrcylindrig Deutz-dieselmotor och producerar 13 m³/min tryckluft vid 10 bar. Dess motoreffekt är 122 kW. Med de övriga tryckstegen 12 och 14 bar når skruvkompressorn med den energisparande "Sigma-profilen" en kapacitet på 12 resp. 10,5 m³/m. Olika utrustningsalternativ gör "Mobilair 135" till en mångsidigt användbar energileverantör på byggarbetsplatsen: För speciella användningar kan den levereras med en balkram istället för vägchassit. Genom att montera på olika efterbehandlingskomponenter kan man producera kyld, torr och tekniskt oljefri tryckluft, som t.ex. krävs för betongsanering enligt ZTV-SIB.

Den elektroniska motorstyrningen "Sigma Control Mobil" (SCM) ökar genom att exakt anpassa motorkapaciteten till tryckluftsbehovet anläggningens kapacitetsutnyttjande och sänker därmed bränsleförbrukningen.

Helt ny är utrustningen med en GPS-/GSM-spårningsfunktion som tillval för "Sigma Control Mobil". Med denna funktion kan man via Internet avgöra exakt var kompressorn befinner sig. Dessutom kan man med hjälp av den överförda driftsdatan övervaka maskinens utnyttjandegrad och planera servicen bättre - ett värdefullt hjälpmedel om man förfogar över stora maskinparker eller när man letar efter maskiner som otillbörligt försvunnit från byggarbetsplatsen.

På versionerna som är utrustade med 15 kVA- eller 23 kVA-generatorer (tillval) kommunicerar SCM dessutom med generatorn som ger information om spänning och frekvens. Beroende på effektuttag på generatorn anpassas tryckluftsmängden dynamiskt via den elektroniska regleringen av luftinloppsventilen. Det betyder att trycklufts- och elproduktionen regleras så att motorn inte kan överbelastas. Fördelen för användaren: Man kan använda den maximalt möjliga tryckluftsmängden - vid optimerad bränsleförbrukning. Ytterligare en fördel med den elektroniska inloppsventilregleringen: Anläggningstrycket kan ställas in ner till 0,1 bar direkt på "Sigma Control mobils" display. Det ökar inte bara användningskomforten betydligt - utan den exakta tryckinställningen, anpassningen av varvtalet och den elektroniskt reglerade inloppsventilen möjliggör framför allt i dellastområdet en betydligt lägre bränsleförbrukning.

Den stöt- och vibrationståliga styrningen "Sigma Control Mobil", i kapslingsklass IP 65, kan användas vid temperaturer från -20° C till +70° C. Bland styrningens mångsidiga funktioner finns bland annat visning av driftsätt och den viktigaste driftdatan, enkel användarvägledning, funktionsövervakning och feldiagnos. En hög maskintillgänglighet ger även andra funktioner. Till dem räknas motordiagnos, övervakning av hela anläggningen, varning för kommande problem och differentierade underhållsmeddelanden.

*) GPS = global positioning system; GSM = global system for mobile communication

24. 08 11 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Byggkompressor Mobilair 135

Hög kapacitet, låg bränsleförbrukning, mångsidiga användningsmöjligheter, optimerad trycklufts- och elproduktion på samma gång samt GPS-/GSM-spårningsfunktion (tillval) - det är vad som huvudsakligen kännetecknar byggkompressorn "Mobilair 135" med 15 eller 23 kVA-generator.

Hämta bild 1 (JPG, 819 KB)