Världspremier för i.HOC

i.HOC heter den nya integrerade påbyggnads-rotationstorken för torrkomprimerande skruvkompressorer från Kaeser. Även under ogynnsamma omgivningsförhållanden producerar den tryckluft med tryckdaggpunkter på ner till minus 30 grader celsius samtidigt som den sparar energi – säkert och stabilt.

Skruvkompressor i.HOC
Ger tryckluft pålitligt och stabilt med tryckdaggpunkter upp till 30 grader celsius och sparar därutöver energi och plats: den torrkomprimerande skruvkompressorn i.HOC med den nya integrerade påbyggnads-rotationstorken.

i.HOC står för "integrated heat of compression dryer". Detta innebär att den värme som ändå uppstår vid kompression av torrluft används för regenerering av torrmedlet. Värmemängden finns praktiskt taget tillgänglig utan kostnad, det krävs inte mer energi för torkningsprocessen. Resultatet är högsta effektivitet vid säker torkning och samtidigt låga energikostnader, även vid variabel kapacitet.

Till skillnad från system som redan finns på marknaden utnyttjar i.HOC hela värmemängden. Därigenom kan låga tryckdaggpunkter även vid ogynnsamma villkor som lågt tryck, höga temperaturer och låg användningsgrad, uppnås på ett säkert sätt. Detta är möjligt tack vara en högeffektiv och reglerbar radialfläkt, som dels kompenserar tryckförlusten i torkningsprocessen, och dels hela tiden anpassar torkningen automatiskt efter olika driftsvilkor.

Metoden som har patenterats av Kaeser använder fullflödesregenereringen och säkerställer därigenom en säker torkning utan extra elektrisk värme eller kallvatten, även vid omgivningstemperaturer på upp till 45 grader Celsius.

Hela processen styrs perfekt genom den integrerade kompressorstyrningen Sigma Control 2. Denna reglerar bland annat radialfläkten och trumdrivsystemet för påbyggnads-rotationstorken i.HOC. Oavsett driftsvillkor eller produktionsmängd: den automatiska anpassningen gör att även låga tryckdaggpunkter på ner till minus 20 grader celsius kan nås och vid särskilda villkor ner till minus 30 grader celsius – säkert och stabilt.

Anläggningens genomtänkta, kompakta konstruktionssätt möjliggör inte bara en enkel och kostnadsbesparande installation, den ger också optimala underhållsvillkor och kräver en relativt liten uppställningsyta.

Ytterligare en fördel hos Kaeser-systemet i.HOC är att höga värmeåtervinningsvärden kan uppnås vid vattenkylda, torrkomprimerande skruvkompressorer, eftersom kompressorkylare kan användas för detta syfte. De förluster som uppstår hos befintliga system avseende värmemängden, undviks då genom separata torrkylare. Därigenom sparas ytterligare energi som man annars eventuellt skulle behöva använda för produktion av processvärme eller för värmeelement.

18. 07 14 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor i.HOC

Ger tryckluft pålitligt och stabilt med tryckdaggpunkter upp till 30 grader celsius och sparar därutöver energi och plats: den torrkomprimerande skruvkompressorn i.HOC med den nya integrerade påbyggnads-rotationstorken.

Hämta bild 1 (JPG, 1.37 MB)