De nya skruvkompressorerna i serie FSD

Vid förbrukning av mycket tryckluft är inte bara driftsäkerheten utan även ekonomisk tryckluftsproduktion av största vikt. Med de nya utrymmessnåla skruvkompressorerna FSD erbjuder Kaeser starka effektiva tryckluftgrundkomponenter som är exakt anpassade för kraven. Upp till en kapacitet på 57 m³/min används förutom den energisparande direktdriften även luftkylning vilken är ekonomiskt fördelaktig.

Skruvkompressor FSD
De nya FSD-skruvkompressorernas mycket effektiva luftkylning kan nu användas för effekter över 250 kW och upp till en kapacitet på 57 m³/min. Utöver detta erbjuder kompressorerna alla moderna systembyggstenar för energibesparande och kostnadsoptimerad tryckluftsförsörjning.

Luftkylning av skruvkompressorer är upp till 60 procent billigare än vattenkylning. Med de nya FSD-kompressorerna kan denna fördel användas även vid driveffekter över 250 kW. Detta tack vare det mycket effektiva Kaeser-kylsystemet som med hjälp av en radialfläkt suger in kall luft genom kylaren. Detta gör att kylluften inte förvärms och kylningen blir därmed optimal. Kylsystemet fungerar problemfritt även vid extrema omgivningstemperaturer på upp till + 45°C.  Men detta är inte den enda av FSD-modellernas fördelar. Faktiskt så lämnar de inget övrigt att önska när det gäller energieffektivitet, litet platsbehov, låg ljudnivå, enkel, underhållsvänlig konstruktion och driftsäkerhet.

Basen för den optimerade ekonomin hos FSD-modellerna utgörs av beprövade, effektiva skruvkompressorblock med den välkända "Sigma-profilen". Kompressorblocken drivs via direktdrift utan transmissionsförluster av en energisnål IE3-motor med ett materialskonande lågt varvtal på 1490. Direktdrift innebär att motorn och kompressblocket är ihopkopplade och roterar med samma varvtal. Detta sänker både energi- och servicebehovet samt ljudnivån. Den senare minskas bland annat av det högeffektiva kylsystemet med innovativ luftstyrning och radialfläkt. Fläkten ger trots sin lägre energiförbrukning, upp till fyra gånger så effektivt resttryck för frånluftskanaler som axialfläktar i konventionella kompressorer. FSD-modellerna kan även levereras med vattenkylning.

Till kompressorns interna styrning används "Sigma Control 2" som bygger på en industri-PC. Detta ger en ytterligare energibesparing, ännu mindre servicebehov, ökad driftsäkerhet, ökad tillgänglighet och enkel betjäning. "Sigma Control 2" kommunicerar dessutom optimalt med det överordnade styrsystemet "Sigma Air Manager", som också bygger på en industri-PC. Med minimala kopplingsdifferenser - vilket spar energi - sörjer styrningen för ett mycket flexibelt och effektivt samspel mellan upp till 16 kompressorer. Det minimerar också maskinens avlastperioder och möjliggör omfattande ekonomisk transparens.
Eftersom det i många applikationer är en fördel med varvtalsreglerade kompressorer, finns det en modell i serien som har frekvensstyrning "Sigma Frequency Control" (SFC). Inom SFC-modellernas stora reglerområde anpassas tryckluftsproduktionens kapacitet optimalt till rådande tryckluftsförbrukning. Under förutsättning att planeringen och avstämningen av alla systemelement utförs korrekt ger FSD-kompressorerna en god bas för energibesparingar på 30 procent eller mer jämfört med konventionella lösningar.

05. 07 06 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor FSD

De nya FSD-skruvkompressorernas mycket effektiva luftkylning kan nu användas för effekter över 250 kW och upp till en kapacitet på 57 m³/min. Utöver detta erbjuder kompressorerna alla moderna systembyggstenar för energibesparande och kostnadsoptimerad tryckluftsförsörjning.

Hämta bild 1 (JPG, 849 KB)