FSD-skruvkompressor även med varvtalsreglering

Där det förbrukas mycket tryckluft är inte bara driftsäkerheten utan även ekonomisk och anpassningsbar tryckluftsproduktion av största vikt. Med den nya skruvkompressorn FSD 571 SFC erbjuder Kaeser en stark, ekonomisk byggsten i tryckluftssystemet som är exakt anpassad till kraven. Upp till en kapacitet på 54 m³/min kan även den högflexibla varvtalsregleringen användas jämte den kostnadssparande luftkylningen och den energieffektiva direktdriften.

Skruvkompressor FSD
Med skruvkompressorn FSD 571 SFC kan upp till en kapacitet på 54 m³/min även den högflexibla varvtalsregleringen användas jämte den kostnadssparande luftkylningen och den energieffektiva direktdriften. Utöver detta erbjuder kompressorn alla moderna systembyggstenar för energibesparande och kostnadsoptimerad tryckluftsförsörjning.

Luftkylning av skruvkompressorer är upp till 60 procent billigare än vattenkylning. Med FSD-kompressorerna kan denna fördel även användas vid driveffekter över 250 kW. Detta tack vare det mycket effektiva Kaeser-kylsystemet, som med hjälp av en radialfläkt suger in kall luft genom kylaren. Detta gör att kylluften inte förvärms och kylningen blir optimal. Kylsystemet fungerar problemfritt även vid extrema omgivningstemperaturer på upp till +45 °C.  Men detta är inte den enda av FSD-modellernas fördelar. Faktiskt så lämnar de inget övrigt att önska när det gäller energieffektivitet, litet platsbehov, låg ljudnivå, enkel, underhållsvänlig konstruktion och driftsäkerhet. Med modellen FSD 571 SFC kan man dessutom på upp till 54 m³/min kapacitet använda den särskilt anpassningsbara varvtalsregleringen. Denna fördel lönar sig framför allt snabbt när oregelbundna behovstoppar av tryckluft ska täckas effektivt och tillförlitligt. Inom SFC-versionens stora reglerområde anpassas tryckluftsproduktionens kapacitet nämligen alltid optimalt till rådande tryckluftsförbrukning.

Basen för den optimerade ekonomin hos FSD-modellerna utgörs av beprövade, effektiva skruvkompressorblock med den över hela världen kända "Sigma Profilen". Kompressorblocken drivs via direktdrift utan transmissionsförluster av en energisnål IE3-motor med ett materialskonande lågt varvtal på 1490 min-1. Direktdrift innebär: Motorn och kompressblocket är ihopkopplade och roterar med samma varvtal. Detta sänker både energi- och servicebehovet samt ljudnivån. Den senare minskas bland annat av det högeffektiva kylsystemet med innovativ luftstyrning och radialfläkt. Trots att fläkten förbrukar mindre energi än konventionella axialfläktar, överträffar dess resttryck för frånluftskanaler konventionella kompressorer med faktorn fyra. FSD-modellerna kan även levereras med vattenkylning.

Till kompressorns interna styrning används "Sigma Control" som bygger en industri-PC. Detta ger en ytterligare energibesparing, ännu mindre servicebehov samt ökad driftsäkerhet, ökad tillgänglighet och enkel betjäning. "Sigma Control" kommunicerar dessutom optimalt med det överordnade styrsystemet "Sigma Air Manager", som också bygger på en industri-PC. Med minimala kopplingsdifferenser – vilket spar energi – sörjer styrningen för ett mycket flexibelt, effektivt samspel mellan upp till 16 kompressorer, minimerar maskinens avlastperioder och möjliggör omfattande ekonomisk transparens.

Under förutsättning att planeringen och avstämningen av alla systemelement utförs korrekt erbjuder FSD-kompressorerna en god bas för energibesparingar på 30 procent och mer i jämfört med konventionella lösningar.

12. 01 07 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor FSD

Med skruvkompressorn FSD 571 SFC kan upp till en kapacitet på 54 m³/min även den högflexibla varvtalsregleringen användas jämte den kostnadssparande luftkylningen och den energieffektiva direktdriften. Utöver detta erbjuder kompressorn alla moderna systembyggstenar för energibesparande och kostnadsoptimerad tryckluftsförsörjning.

Hämta bild 1 (JPG, 522 KB)