Nya torra skruvkompressorer

"DSG" och "FSG" heter de nya torra skruvkompressorerna från Kaeser. Tillverkaren presenterar därmed två serier av tvåstegs-skruvkompressorer tillverkade på ett helt nytt sätt för kapaciteter från 8,0 till 50,8 m³/min.

Skruvkompressor FSG
Energisparande, effektiva och med lång livslängd: De nya torra DSG- och FSG-skruvkompressorerna med upp till 355 kW finns även i en prisvärd luftkyld version.

Det nya maskinkonceptet möjliggör högeffektiv tryckluftsproduktion inom användningsområden där användaren förutsätter torra kompressorer. De olika modellerna kan levereras luft- eller vattenkylda. Dessutom finns även varvtalsreglerade versioner för användningar med varierande tryckluftsbehov. Modellerna med fast varvtal täcker ett kapacitetsområde från 13,1 till 50 m³/min. De varvtalsreglerade maskinernas kapacitet uppgår från 8,0 till 51,8 m³/min.

Kärnan i den nya torra kompressorn är ett robust, tvåstegs skruvkompressorblock. Skruvrotorerna är belagda med "Ultra Coat", som tål temperaturer på upp till 300° C och bidrar till att sänka kostnaderna. Behandlingen är ytterst hållbar. På så sätt bibehålls behandlingens tätande och skyddande funktion och kompressorns kapacitet förblir konstant under många år. Det betyder att de nya torra skruvkompressorerna även efter en lång tids användning inte kräver mer energi än då de började användas för att producera sin märkkapacitet. För användaren betyder det: gynnsamma totalkostnader.

Till det bidrar även den hittills unika möjligheten att kostnadseffektivt kyla kompressorer med en motorkapacitet på 315 kW eller 355 kW (med varvtalsreglering) och upp till en omgivande temperatur på 45° C med luft.

Styrningen "Sigma Control 2" sörjer för en pålitlig och energieffektiv drift. Denna kompressorstyrning, baserad på en industri-PC, mäter till exempel temperatur- och tryckvärden vid upp till 20 mätpunkter och övervakar anläggningen ytterst pålitligt.

Kompressorerna drivs av energisnåla IE3-motorer. De är utrustade med olika programmerade styrsätt, som i såväl bas- och medellast som i topplastdrift optimerar kompressorns energibehov.

En rad ytterligare tekniska detaljer och finesser gör att tillverkaren når sina höga kvalitetsmål även på dessa enheter. Till exempel används i det andra komprimeringssteget rotorer av kromstål för att ge en säkrare tryckluftskvalitet och längre livslängd. Det tekniska försprånget visas också av det faktum att luftinsugningen regleras via hydrauliskt styrda inloppsventiler. Därför behöver man inte byta tryckluftsmembran med jämna mellanrum, vilket eliminerar stilleståndstider och underhållskostnader. Dessutom ger fiberfria pulsationsdämpare en extremt låg tryckförlust och säker tryckluftskvalitet utan att tryckluften förorenas.

Men det är inte bara när det gäller pålitlighet, lång livslängd och låga totalkostnader som de nya torra kompressorerna för tillverkarens kvalitetstradition vidare. Även när det gäller ljudemission visar de vad modern kompressionsteknik klarar idag: Med hjälp av datorstyrda mätmetoder har man kunnat upptäcka bullerkällor och minimera anläggningarnas ljudutstrålning.

23. 02 15 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor FSG

Energisparande, effektiva och med lång livslängd: De nya torra DSG- och FSG-skruvkompressorerna med upp till 355 kW finns även i en prisvärd luftkyld version.

Hämta bild 1 (JPG, 70.6 KB)