Utvidgat produktprogram för oljefria kompressorer

"CSG-2" heter den nya serien av torra skruvkompressorer från Kaeser. Leveranskapacitet för tvåstegsmaskinerna med motoreffekt från 37 till 90 kW täcker 5,4 till 13,1 m³/min, med tryckvärden från 4 till 10 bar (ö). Detta betyder att tillsammans med de hittillsvarande serierna "DSG-2" och "FSG-2" täcker Kaesers oljefria kompressorer nu kapaciteter från 5,4 till 50 m³/min resp. 3,2 till 50,8 m³/min vid varvtalsreglerade maskiner.

Skruvkompressor CSG-2
De nya torrkomprimerande skruvkompressorerna "CSG-2" är hållbara, energieffektiva och miljövänliga.

Maskinkonceptet i "CSG-2"-anläggningar gör det möjligt att leverera högeffektiv tryckluftsförsörjning när torra kompressorer är en förutsättning. De olika modellerna kan levereras luft- eller vattenkylda. Dessutom finns även varvtalsreglerade "SFC"-versioner för användningar med varierande tryckluftsbehov.

Hjärtat i varje Kaeser- "Oilfree.Air"-kompressor är det välkända och erkända torra tvåstegs-skruvkompressorblocket. Robust och pålitlig garanterar maximal kostnadseffektivitet under hela livstiden. Skruvrotorerna är belagda med "Ultra Coat", som tål temperaturer på upp till 300° C och bidrar till att sänka kostnaderna. Behandlingen är mycket motståndskraftig mot nötning. På så sätt bibehålls behandlingens tätande och skyddande funktion och kompressorns kapacitet förblir konstant under många år. Den behöver altså inte efter lång tids användning mer energi för att leverera sin börvärdesmängd än som ny. Det innebär mycket gynsam totalkostnad. Till detta bidrar också möjligheten, att kyla anläggningen till omgivningstemperaturer från 45 °C kostnadseffektivt med luft.

Den nya styrningen "Sigma Control 2" med Industri PC-bas, sörjer för tillförlitlig och energieffektiv drift av serien "CSG-2". För ytterligare energibesparing bidrar flera valbara regleringstyper, kopplingsur och grundlastomkopplingsfunktioner. En exakt arbetande elektronisk tryckupptagare gör det möjligt att dessutom välja kopplingsskillnaden snävare och på så sätt spara ännu mer energi. Men "Sigma Control 2" erbjuder ännu fler fördelar: Variabla gränssnitt och för första gången även insticksbara kommunikationsmoduler ökar flexibiliteten vid anslutning till maskinövergripande tryckluftstyrningssystem, till datornätverk respektive till fjärrdiagnos- och övervakningssystem som fjärrservice. Kommunikationen med anläggningen på användningsplatsen blir enklare tack vare en stor display. En kortplats för SD-minneskort gör att utläsning av dataminnet och programvaruuppdateringar går snabbare. Dessutom finns en RFID-läsare som gör det möjligt att standardisera servicen, öka servicekvaliteten avsevärt och säkra den på ett professionellt sätt. "Sigma Control 2" är även ansvarig för övervakning av kompressorn.

Kompressorena drivs av IE3-"Premium Efficiency"-motorer, som är kända för hög energieffektivitet. PT 100 givare för mätning och övervakning av motorlindningstemperatur tillhör också utrustningen. På så sätt kan motorns maximalt tillåtna kopplingsfrekvens utnyttjas helt och dyra avlasttider minimeras.

I det andra kompressorsteget kommer rotorer i rostfritt stål till användning till fördel för säkrare tryckluftkvalitet och längre livstid. En fördel är också att luftintaget regleras av hydrauliskt styrda inloppsventiler. På så sätt försvinner det regelbundna bytet av pneumatiska membran. Dessutom ger fiberfria pulsationsdämpare en extremt låg tryckförlust och säker tryckluftskvalitet utan att tryckluften förorenas.

Också med avseende på ljudnivå visar "CSG-2"-maskiner vad dagens teknik förmår: Med hjälp av datorstyrda mätmetoder har man kunnat upptäcka bullerkällor och minimera ljudemissionen.

23. 02 15 , Fri kopiering – verifikation önskas

Nedladdningsbara filer gällande artikeln
Skruvkompressor CSG-2

De nya torrkomprimerande skruvkompressorerna "CSG-2" är hållbara, energieffektiva och miljövänliga.

Hämta bild 1 (JPG, 433 KB)